کدهای خطای پکیج بوتان

کد خطای پکیج بوتان

5/5 - (1 امتیاز)

همانطور که میدانید مرحله اول از یادگیری آموزش تعمیر پکیج بوتان آشنایی با کد خطای پکیج بوتان یا به عبارتی ارور پکیج بوتان میباشد . ما کلیه خطاهای پکیج دیواری بوتان را در ادامه آورده ایم .

کد خطای پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

کد خطا مفهوم کد خطا و عیب یابی پکیج
۱۰ALعدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر)
۱۱ALروشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
۲۰ALقطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
۲۱AL خرابی سنسور روی مشعل
۲۲ALقطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
۲۲ALقطع ارتباط مجموعه سیم با برد
۳۰ALوجود اشکال در حسگر فشار دودکش (پس از ۱دقیقه
۳۱ALوجود اشکال در حسگر فشار دودکش (تا ۱دقیقه )
۴۰ALافت فشار آب (پس از ۱دقیقه)
۴۱ALافت فشار آب (تا ۱دقیقه )
۴۲ALخرابی یا قطعی ترانس دیوسر
۵۹-۵۱AL خرابی برد
۶۰ALقطعی NTCآبگرم مصرفی
۷۱ALقطعی NTCمدار گرمایش
۷۷ALقطعی NTCگرمایش از کف
۵۰ALروشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
۰Jخرابی برد کنترل و برد نمایشگر
۱Jقرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (پس از ۱دقیقه )

کد خطای پکیج بوتان مدل CALDA RIELLO”

کد خطامفهوم کد خطا و عیب یابی پکیج
قرمز چشمک زن قطعی در NTCها
قرمز ثابت عملکرد یا قطعی کلید حرارتی یا ترموستات دود
قرمز و زرد اشکال در کلید حداقل فشار آب

کد خطای پکج بوتان مدل CV424

کد خطامفهوم کد خطا و عیب یابی پکیج
E1عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از ۳مرتبه جرقه زنی
E2قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
E3اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از ۲دقیقه )
E4خطای مدولاتور شیر گاز
E5قطعی NTCمدار گرمایش
E6قطعی NTCآبگرم مصرفی
E7وصل بودن پرشر دود قبل از روشن شدن شعله
E8اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
E9رسیدن دمای گرمایش به بالای ۹۵ c
E13اشکال نرم افزاری برد
E15اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (تا ۲دقیقه )
E17قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
E25یخ زدن مبدل اصلی
E27اشکال در کلید حداقل فشار آب
E29اشکال در برق رسانی به شیر گاز
E99عدم تشخیص فن دار بودن یا بدون فن

کد خطای پکیج بوتان کد خطای پکیج بوتان کالدا ونزیا

کد خطای پکیج بوتان روما

کد خطا مفهوم کد خطا و عیب یابی پکیج
A01نشانه روشن شدن مشعل
A02مشکل کلید حرارتی
A03ایرادات در پرشر دود، ترموستات دود، مجموعه فن
A04مشکل کلید حداقل فشار آب
A06مشکل NTC مصرفی
A07مشکل NTC گرمایشی
A11نشانه عملکرد حسگر قبل فرمان برد، انفجاری روشن شدن
ADJمعرف تنظیم الکتریکی حداقل، حداکثر مدار گرمایش

کد خطای پکیج بوتان مدل CALDA RIELLO

قرمز ثابت:

  • ثابت قطعی: خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی یا ترموستات ایمنی دود
  • ثابت بعد از ۳ثانیه :عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از ۲یا ۳مرتبه جرقه زنی اتصالی حسگر


قرمز چشمک زن:

  • ۰ / ۱ثانیه: قطعی NTCمدار گرمایش و آبگرم مصرفی
  • ۰ / ۵ثانیه : قطعی پتانسیومتر (مصرفی ۵۰و گرمایش ) ۷۰
  • ۱ثانیه : روشن نشدن مشعل (بین ۲یا ۳سیکل جرقه زنی)
  • ۲ثانیه: اشکال در کلید حداقل فشار آب یا فیوز ۲آمپر

کد خطای پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

کد خطامفهوم کد خطا
۱عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر)
۲قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی روی مبدل
۳قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
۴+قرمز و زرداشکال در کلید حداقل فشار آب
۵مشکل ارتباطی ریموت کنترل اتاق با دستگاه
۶قطعی NTCآبگرم مصرفی
۷قطعی NTCآبگرم گرمایش

کد خطای پپکیج بوتان بنسره

* با افت فشار آب مدار گرمایش به کمتر از ۰٫۵ بار به مدت ۱ دقیقه کد ۴۱ و پس از آن کد ۴۰ ظاهر می‌گردد.

** کدهای ۵۱ تا ۵۹ هرکدام مربوط به خرابی یکی از مدارهای برد کنترل است که در هر صورت برد تعویض می‌شود.

وبلاگ تعمیرات بوتان

کد خطای پکیج بوتان مدل پرلا

کد خطا مفهوم کد خطا و عیب یابی پکیج
E01عدم تشکیل شعله
E02 قطعی یا خرابی کلید حرارتی
E03ایرادات پرشر دود، مجموعه فن، ترموستات دود
E04 عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش
E06 قطعی NTCآبگرم مصرفی
E07 قطعی NTCگرمایش
E11 حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیر گاز
ADJتنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *