کد خطای پکیج آرونیکس

کدهای خطای پکیج آرونیکس

مدل بریتا

کد خطا E0

شرح خطا: غیر طبیعی بودن سیستم گرمایش

عوامل وابسته قفل شدن پمپ – سنسور گرمایش عمل نمیکند – مسیر گرمایش مسدود است – سوئیچ فشار آب معیوب است. شیرهای رفت و برگشت بسته می‌باشد. توری صافی برگشت آشغال گرفته، شیرهای رادیاتورها بسته می‌باشند، پمپ پکیج گیرپاژ شده و یا سوخته است.

کد خطا E1

شرح خطا: مشکل احتراق

عوامل وابسته گاز یا شیر گاز عمل نمی کند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – فشار گاز جهت احتراق خیلی کم است – حسگر شعله معیوب است – برد کنترل معیوب است. ابتدا از باز بودن شیر ورودی گاز اطمینان حاصل کنید، سپس فاصله بین یون و برنر را تنظیم کنید

کد خطا E2

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز بیش از 95 درجه

عوامل وابسته معیوب بودن کلید حد – کابل کلید حد مشکل دارد – عمل نمودن کلید حد در اثر دمای بیش از حد. ممکنه شیرهای رفت و برگشت بسته باشد. و یا شیرهای رادیاتورها بسته باشند. همچنین توری صافی برگشت آشغال گرفته باشد. همچنین گیرپاژ بودن و یا سوختن پمپ سیرکولاسیون

کد خطا E3

شرح خطا: خطای فشار هوا

عوامل وابسته فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده. پرشر سوئیچ هوا را دوشیلنگه کنید. شیپوری را چک کنید. فن را شستشو دهید. مسیر دودکش را چک کنید

کد خطا E4

شرح خطا: خطای فشار آب

عوامل وابسته کمبود آب در مدار گرمایش – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست. توسط شیر پرکن که در  زیر پکیج قرار گرفته است اقدام به تنظیم فشار بار پکیج نمایید

کد خطا E5

شرح خطا: پایین آمدن ولتاژ

عوامل وابسته ولتاژ خروجی از برد غیر طبیعی است. ولتاژ برق ورودی کمتر 180 ولت است

کد خطا E6

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است

عوامل وابسته ، سنسور آب گرم مصرفی معیوب است – اتصال سنسور آبگرم مصرفی معیوب است. نهایتا اقدام به تعویض سنسور حرارتی نمایید

کد خطا E7

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است. سنسور مدار گرمایش را تعویض کنید

عوامل وابسته ، سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

کد خطا E8

شرح خطا: دمای مدار گرمایش خیلی زیاد است بیش از 90 درجه

عوامل وابسته

سنسور گرمایش معیوب است – محافظت از سیستم در دمای بالا. آشغال گرفتن توری صافی برگشت

کد خطا E9

شرح خطا: سیستم ضد یخ

عوامل وابسته

مدار گرمایشی ممکن است منجمد شده باشد. ابتدا با ریختن آب‌جوش روی اتصالات دستگاه و همچنین توسط سشوار پکیج و اتصالات را گرم کنید و نهایتا اقدام به روشن کردن پکیج نمایید

تعمیرات پکیج

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.