ارور و کد خطای پکیج آریستون

کد خطای پکیج آریستون

آنچه در این مقاله می‌خوانید پنهان
4.3/5 - (3 امتیاز)

لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل اجیس EGIS

کد ارورمعنی کد ارور
۹۰ / قرمزفعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد) معیوب بودن پمپ سیرکولاسیون _ بسته بودن شیرهای رفت و برگشت _ معیوب بودن شیر موتوری و…
۶۰ / ۵۰ / زردافت فشار آب مدار گرمایش _ فشار بار را زیاد کنید
A3 70/60/زردخرابی سنسور گرمایش مرکزی _ سنسور را تعویض کنید
E 70/50/زردخرابی سنسور آبگرم مصرفی _ سنسور را تعویض کنید
۷۰/زردخطای Eeprom
۸۰/زردخطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه های جانبی مورد استفاده _ فیش های متصل به برد و قطعات را چک کنید
۸۰/۷۰/۶۰/۵۰/۴۰/زردتعداد فشار دادن دکمه ریست بیش از ۵ مرتبه _ بعد از چند دقیقه مجدد ریست کنید ولی قبلش به دنبال ایراد اصلی باشید
۷۰/قرمزخطای داخلی برد _ ممکنه برد معیوب شده باشد _ برد را از پکیج جدا کنید با یک پمبه و الکل روی لحیم های برد بکشید که اگر سولفاته کرده برطرف بشه _ نهایتاً نسبت به تعمیر یا تعویض برد اقدام کنید
قرمزخطا در عملکرد خودکار جرقه زن _ فاصله چینی را تنظیم کنید و با یک برس سیمی روی برنر و چینی بکشید _ چینی را با سمباده نرم تمیز کنید _ ریست کنید
۷۰/۶۰/۵۰/زرد
۸۰/۷۰/۶۰/زرد
نقص در شعله نبود شعله یکنواخت _ شعله دستگاه را تنظیم کنید بوسیله فشار سنج میلی بار و دستگاه را یک بار ریست کنید
زرددر مدل بدون فن فعال شدن سنسور دود و در مدل فن دار خطا در پرشر سوئیچ هوا _ در صورت امکان پرشر را دو شیلنگ کنید _ دودکش را جدا کنید و با یک اسپری wd40 داخل پروانه فن و شیپوری را تمیز کنید

لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل‌های کلاس – کلاس بی – جینوس ۳۶ – جینوس پریمیوم

مدار گرمایش

کد ارورمعنی کد ارور
۱۰۱فعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد) _ معیوب بودن پمپ سیرکولاسیون _ بسته بودن شیرهای رفت و برگشت _ خرابی شیر موتوری _ رسوب داشتن مبدل ثانویه
۱۰۲خطا در سنسور فشار آب _ فشار بار را روی 1/5 بار افزایش دهید
۱۰۳عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از ۷ درجه در ثانیه _ فشاربار ررا روی 2 بار تنظیم کنید _ بسته بودن شیرهای رفت و برگشت _ معیوب بودن پمپ و یا گیرپاژ بودن آن _ معیوب بودن سنسور مدار گرمایش
A3 104عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت و یا برگشت NTC2 یا NTC1 بیش از ۲۰ درجه در ثانیه _ موارد ارور 103 را امتحان کنید
E 105عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت بیش از ۵۵ درجه در ثانیه _ موارد ارور 103 را امتحان کنید
۱۰۶عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۱۰C درجه کمتر از دمای برگشت _ رسوب داشتن مدار گرمایش _ بسته بودن شیرهای رادیاتورها _ معیوب بودن سنسور مدار گرمایش
۱۰۷عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۳۰ درجه کمتر از دمای برگشت
۱۰۸افت فشار آب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل موجود _ فشار بار مدار گرمایش را از طریق شیر پرکن افزایش دهید _ فشار نرمال 1/5 بار
۱۰۹افزایش فشار سیستم به بیش از ۳ بار _ از یکی از رادیاتورها مقداری آب تخلیه کنید تا فشار بیاد روی 1/5 بار _ دقت کنید شیر پرکن باز نمونده باشد
۱۱۰خطا در NTC رفت گرمایش _ تست کنید در صورت معیوب بودن NTC را تعویض نمایید
۱۱۲خطا در NTC برگشت گرمایش _ تست کنید در صورت معیوب بودن سنسور را تعویض کنید
۱۱۴خطا در سنسور بیرونی (قطع یا اتصال کوتاه) _ اتصالات سنسور را چک کنید
۱۱۶قطعی سنسور گرمایش از کف
۱۱۸خطا در خواندن دمای سنسور رفت یا برگشت
۱p1عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از ۷ درجه در ثانیه _ موارد گفته شده در ارور 103 را امتحان کنید
۱p2عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت شوفاژ بیش از ۵۵c درجه در ثانیه _ موارد گفته شده در ارور 103 را امتحان کنید
۱p3عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۱۰c درجه کمتر از دمای برگشت _ موارد گفته شده در ارور 103 را امتحان کنید
۱p4افت آب مدار گرمایش: نیاز به پر کردن _ از طریق شیر پرکن فشار بار را روی 1/5 بار تنظیم کنید

مدار آب گرم مصرفی

کد ارورمعنی کد ارور
۲۰۱اشکال در NTC مصرفی _
۲۰۲اشکال در سنسور دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی
۲۰۳اشکال در NTCمنبع ذخیره
A3 204اشکال در سنسور کلکتور خورشیدی
E 205اشکال در سنسور ورودی سیستم خورشیدی
۲۰۷گرم شدن بیش از حد کلکتور خورشیدی
۲۰۸پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی
۲۰۹گرم شدن بی از حد منبع ذخیره

برد اصلی

کد ارورمعنی کد ارور
۳۰۱خطا در برد صفحه نمایش
۳۰۲اختلال در ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش
۳۰۳خطا در برد اصلی
A3 304فشار دادن دکمه ریست بیش از ۵ مرتبه در ۱۵ دقیقه
E 305.6.7خطا در برد اصلی تجهیزات جانبی
۴۰۱اختلال در عملکرد مودم
۴۰۶اختلال در عملکرد مودم
۴۰۷خطا در سنسور اتاقی احتراق و تشخیص شعله
۵۰۱عدم وجود شعله
۵۰۲عدم تشخیص شعله در زمان فعال بودن شیذر گاز
۵p1عدم موفقیت در تشکیل شعله (با اول)
۵p2عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار دوم)
۵p3یکنواخت نبودن شعله
۵p4سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله

ورود هوا / خروج محصولات احتراق

کد ارورمعنی کد ارور
۶۰۱فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)
۶۰۲فعال شدن ترموستات دود
۶۰۴سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پرشر سوییچ دود
A3 607فعال باقی ماندن پرشر سوییچ دود
E 6p1تاخیر در بسته شدن پرشر سوییچ دود
۶۱۲عدم عملکرد پرش سوییچ دود در زمان روشن شدن فن
۷۰۱باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۲
۷۰۲باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۲
۷۰۳باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۳
۷۰۴باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۳
۷۰۶افزایش بیش از حد دما در ناحیه ۲

لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل گنیا ماکسی

 

کد ارورمعنی کد ارور
۸۰افزایش بیش از حد (فیوز حد)
۷۰/۸۰عدم تشکیل یا تشخیص شعله
۶۰/۸۰فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله اول روشن شدن پمپ)
A3 60/70فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله دوم روشن شدن پمپ و مشعل)
E 60/70/80نشتی مدار آب (اختلاف بین سنسور های رفت و برگشت اصلی بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد)
۵۰نشتی مدار آب (اختلاف بین سنسور های رفت و برگشت اصلی بیش از ۱۰ درجه سانتی گراد)
۵۰/۷۰باز بودن مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی
۵۰/۷۰/۸۰باز بودن مدار NTC اصلی آب رفت
۵۰/۶۰/۸۰باز بودن مدار NTC اصلی آب برگشت
۵۰/۶۰/۷۰مدار NTC اصلی آب برگشت (اتصال کوتاه ) است
۴۰/۷۰تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل
۴۰/۶۰خطای فیوز ۱/۲۵ برد اصلی یا کابل ارتباطی آن
۴۰/۶۰/۸۰نبودن جریان هوا توسط فن (اتصال پرشر سوئیچ دود پس از گذشت ۱ دقیقه از صدور فرمان کار کردن فن هنوز برقرار نشده است)
۴۰/۶۰/۷۰خطای پرشر سوئیچ دود
۴۰/۵۰/۸۰باز بودن مدار NTC اصلی آبگرم
۴۰/۵۰/۷۰/۸۰دمای بیش از حد داخل منبع بیش از ۸۰ درجه
۳۰اشکال در برقراری ارتباط بین دو برد

جدول کدهای خطای فوق برگرفته از سایت پشتیبان سرویس

در ادامه شما را با تشریح کامل کدهای خطای پکیج آریستون به روش قابل فهم برای عموم توسط سایت پکیجکار آشنا میکنیم، امیدوارم تلاشی که ما در جهت آموزش تعمیر پکیج ارائه می‌دهیم با کپی برداری و یا بازنویسی این مطالب توسط سایت های دیگر بدون ذکر منبع باعث بوجود آمدن کدورت و ناامیدی در ادامه این راه نشود.

شرح کدهای خطای انواع پکیج آریستون

پکیج دیواری آریستون مدل اجیس EGIS یکی از پرطرفدارترین محصولات آریستون در کشور ایران میباشد که مصرف کنندگان زیادی در کشور ما دارد.  خطاهای پکیج دیواری اجیس آریستون بوسیله چراغ هایی که روی پنل تعبیه شده است و اعدادی از 40 تا 90 دارد مشخص می‌شود. البته برخی آیکون و حروف لاتین جانبی نیز ممکن است به همراه این اعداد چشمک بزنند که در ادامه به بررسی هر ارور در پکیج آریستون مدل اجیس می‌پردازیم،

ویدئو کدهای خطای پکیج آریستون مدل اجیس

ارور 90 پکیج آریستون مدل اجیس

روشن شدن چراغ 90 در پکیج آریستون با رنگ قرمز به معنای فعال شدن کلید حرارتی می‌باشد که به دلایل زیر مربوط می‌شود :

  • کار نکردن پمپ سیرکولاسیون
  1. سوختن پمپ
  2. گیرپاژ بودن پمپ

– روش اطمينان از عملکرد پمپ پکيج آریستون

در صورت مشاهده ارور 90 قرمز رنگ در پکیج آریستون ابتدا از سالم بودن پمپ سیرکولاسیون اطمينان حاصل نمایید، برای این منظور پیچ انتهای پمپ را باز کنید و پس از اینکه دستگاه را ریست کردید دقت کنید آیا محور داخلی به گردش در می‌آید یا نه نحوه تشخیص سالم بودن پمپ پکيج آریستونکار نکردن پمپ دلیل ارور 90 قرمز در پکیج آریستون

اگر به تازگی با پکیج دیواری آریستون آشنا شده اید و روش ریست کردن پکیج آریستون مدل اجیس را نمی‌دانید و همچنین کار با پانل این پکیج را بلد نیستید تصویر زیر را مشاهده کنید

پانل پکیج آریستون مدل اجیس و ماتیس
عکس از سایت کالاتک

ریست پکیج آریستون مدل اجیس و ماتیس

لازم به ذکر است که با فشار دادن دکمه ریست در پکیج آریستون مدل اجیس و ماتیس هیچ اتفاقی نمی‌افتد و برای اینکه این مدل از پکیج های آریستون به خوبی ریست شود باید کمتر از 10 ثانیه دکمه ریست را نگاه دارید تا دستگاه ریست شود.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌شود دکمه ریست در شوفاژ دیواری آریستون مدل اجیس و ماتیس در وسط پانل و کنار دکمه on/off قرار گرفته است که باید برای انجام صحیح ریست چند ثانیه دکمه ریست را فشار دهید تا دستگاه راه‌اندازی مجدد شود.

پس از انجام راه‌اندازی مجدد دستگاه از نوع عملکرد خود را آغاز می‌کند و در صورتی که ایراد قبلی جزئی بوده باشد مثل وجود هوا در مدار و یا نوسان برق و یا مشکل در تهویه و… ممکن است پس از راه‌اندازی مجدد یا ریست دستگاه به کار خود ادامه دهد

ولی اگر مشکل بوجود آمده ناشی از عدم عملکرد قطعات اصلی بوده باشد و یا اشکالی در عملکرد دستگاه صورت گرفته باشد پس از ریست نیز مجدد چراغ قرمز روی عددی که نشان دهنده ایراد اصلی است روشن می‌شود. در نهایت شما با مطالعه این راهنما قادر به شناسایی و رفع این ارور ها خواهید بود.

در صورت کار نکردن پمپ پکيج آریستون

برای رفع ارور 90 در پکیج آریستون مدل اجیس و ماتیس که پس از باز کردن پیچ انتهایی پمپ و ریست متوجه شدید محور داخلی نمی‌چرخد به این صورت اقدام کنید.

ابتدا بوسیله یک فازمتر سعی کنید محور داخلی را بچرخانید که در این حالت :

  1. محور داخلی نمی‌چرخد و یا به سختی به گردش می‌آید که اگر روتور پمپ یا همان محور داخلی به سختی می‌چرخید با اسپری روان کننده یا wd40 در مرکز محور چند بار اسپری کنید و با فازمتر و چرخاندن در جهت های مختلف سعی در روان کردن روتور نمایید
  2. روتور به هیچ عنوان نمی‌چرخد که در این صورت باید ابتدا آب داخل مدار سیستم را کامل تخلیه کنید و چهار عدد پیچ آلن پمپ را باز کنید و پس از اینکه پمپ را در دست گرفتید با دست روتور را بچرخانید تا روان شود و سپس سر جاش ببندید
  3. محور داخلی یا روتور پمپ به راحتی با فازمتر می‌چرخد ولی همچنان پس از ریست پمپ هیچ عکس العملی یا گردشی ندارد، که در این صورت به طور قطع پمپ سوخته و باید تعویض شود

روش تخلیه آب پکیج آریستون مدل اجیس و ماتیس

در پکیج دیواری آریستون مدل اجیس و ماتیس برخلاف سایر پکیج های دیواری امکان تخلیه آب مدار به روش معکوس پر کردن (بستن ورودی و باز کردن شیر پرکن) وجود ندارد و جهت تخلیه کامل آب مدار سیستم یک شیر پلاستیکی دقیقا در قسمت وسط و زیر دستگاه تعبیه شده است که سر این شیر تخلیه شیلنگ خور می‌باشد و تعمیرکاران میتوانند با اتصال یک تکه شیلنگ و قرار دادن سر دیگر در ظرفشویی و نهایتا چرخاندن آن آب دستگاه را کامل تخلیه کنند.

  • بسته بودن شیرهای زیر پکیج و ارور 90 پکیج آریستون

در هر چهار فصل دقت داشته باشید هیچ کدام از شیرهای زیر پکیج نباید در حالت بسته قرار گرفته باشند و همه می‌بایست باز باشند، لازم به ذکر است در فصل زمستان در صورتی که حتی یکی از شیرهای زیر پکیج بسته باشد باعث بروز ارور 90 قرمز رنگ در پکیج آریستون مدل اجیس و ماتیس می‌شود.

جهت باز بودن شیرهای زیر پکیج

  • بسته بودن شیرهای رادیاتورها و عدم گردش آب در مدار

همانطور که قبلا گفتم هر چیزی که باعث جلوگیری از گردش صحیح آب در مدار گرمایش شود باعث بالا رفتن دمای پکیج و بروز ارور 90 در پکیج آریستون می‌شود، از جمله مواردی که باعث جلوگیری از گردش آب در مدار سیستم می‌شود بسته بودن شیرهای رادیاتورها و یا بسته بودن شیرهای زیر پکیج و یا حتی کثیف بودن توری صافی برگشت می‌باشد.

  • سوختن شیر موتوری و ارور 90 پکیج آریستون

در صورتی که شیر موتوری پکيج آریستون نیز سوخته باشد باعث بالا رفتن دمای دستگاه در یک حالت می‌باشد، چون شیر موتوری وظیفه تغییر مسیر گردش آب در حالت تابستان و زمستان را دارد در صورتی که سوخته باشد دستگاه روی یک حالت به خوبی کار میکود ولی وقتی حالت دستگاه را تغییر می‌دهید دمای پکیج سریع بالا رفته و ارور 90 پکیج آریستون ظاهر می شود.

ارور 50-60 زرد پکیج آریستون مدل اجیس و ماتیس

این ارور به معنای پایین بودن فشار بار پکیج می‌باشد که در این حالت شما باید از طریق شیر پرکن اقدام به تزریق آب به سیستم نمایید.

برای این منظور در زیر پکیج قطعه ای وجود دارد با ولوم گرد پلاستیکی که با پایین کشیدن این ولوم و چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت فشار بار پکیج زمانی که به حد استاندارد 1.5 بار رسید سریع اقدام به بستن شیر پرکن نمایید.

شیر پرکن پکیج آریستون مدل کشویی
عکس از کالاتک

ارور 70-60 A3 زرد پکیج آریستون

این ارور مربوط به خرابی سنسور مدار گرمایش است و در اولین فرصت باید نسبت به تعویض این سنسور اقدام نمایید.

البته قبل از هر اقدامی باید اطمینان حاصل کنید که در هنگام عملکرد دستگاه افزایش حرارت صورت نمی‌گیرد.

اگر بلافاصله بعد از ریست این ارور در پکیج آریستون ظاهر می شود باید نسبت به تعویض سنسور حرارتی مدار گرمایش اقدام نمایید

سنسور حرارتی پکیج آریستون مدل اجیس
سنسور حرارتی پکیج آریستون مدل اجیس

ارور 50 70 زرد پکیج آریستون مدل اجیس

ارور 50 – 70 زرد رنگ در پکیج آریستون به معنای وجود اشکال در سنسور آب مصرفی می‌باشد. ابتدا از متصل بودن فیش ntc مصرفی اطمينان حاصل نمایید و در نهایت با تعویض سنسور با قطعه یدکی (قبل از نصب آن) و سپس ریست دستگاه از رفع شدن ارور 50 70 آریستون اطمینان حاصل کنید و در صورت عدم روشن شدن چراغ های 50 و 70 این سنسور را تعویض کنید.

لازم به ذکر است که در صورتی که حتی پس از ریست به روشی که در بالا توضیح دادم هنوز هم ارور 70 و 50 زرد رنگ روشن است و برطرف نمی‌شود به احتمال نزدیک به یقین مشکل از خرابی سنسور مصرفی پکیج آریستون می‌باشد و با تعویض این قطعه مشکل برطرف خواهد شد

خطای 70 زرد پکیج آریستون مدل اجیس

در صورت بروز خطای 70 زرد رنگ در پکیج آریستون ابتدا قاب برد را باز کنید و تمام سوکت های روی برد را بیرون بکشید و سپس بعد از یک دقیقه نسبت به اتصال سوکت ها اقدام نمایید

 

خطای 40-50-60-70-80 زرد در پکیج آریستون مدل اجیس

این خطا به معنای فشار دادن دکمه ریست بیش از 5 بار اتفاق می افتد. قبل از هر اقدامی اطمينان حاصل نمایید ایراد اصلی از کدام قسمت می‌باشد.

در صورتی که دکمه ریست را بیش از حد فشار دهید چراغ های 40-50-60-70-80 با رنگ زرد روشن می‌شود. اگر ریست صحیح این پکیج را بلد نیستید در همین مطلب روش صحیح ریست را توضیح داده‌ایم.

برای رفع این ارور ابتدا چند دقیقه صبر کنید سپس دستگاه را یک بار از برق بکشید و نهایتا به صورت صحیح یعنی اینکه دکمه ریست  را چند ثانیه نگهدارید تا دستگاه به درستی ریست شود.

از عملکرد پمپ پکيج اطمينان حاصل نمایید و دقت کنید مدار گرمایش بسته نباشد (‌شیرهای زیر پکیج باز باشند و همینطور شیرهای رادیاتورها)

پس از ریست صحیح باید دقت کنید اگر در عملکرد پکیج مشکلی وجود داشته باشد برد الکترونیک بوسیله روشن کردن برخی چراغ ها به شما ایراد اصلی را اطلاع می‌دهد و طبق چراغی که روشن میشود نسبت به رفع آن اقدام نمایید.

ارور 70 قرمز پکیج آریستون مدل اجیس

ارور 70 قرمز رنگ در پکیج  آریستون مدل اجیس به معنای وجود اشکال در برد الکترونیک می‌باشد که روش رفع آن به صورت زیر است.

ابتدا نسبت به ریست دستگاه اقدام نمایید و اگر ارور هنوز پابرجا بود قاب روی برد الکترونیک را باز کنید و سوکت های روی برد را تماماً باز نموده و همین طور پیچ های متصل به صفحه برد را باز نمایید و برد الکترونیک را بیرون بیاورید.

اگر شما یک تعمیرکار هستید پیشنهاد میکنم حتما به همراه خود یک اسپری مخصوص جهت تمیز کردن تجهیزات الکترونیکی در بازار وجود دارد که از پاساژ امجد یا توکل میتونید تهیه کنید، همچنین یک فرچه مخصوص جهت تمیز کردن صفحات برد الکترونیک هست که با اون اسپری و فرچه برد الکترونیک را کاملا تمیز نمایید و قبل از نصب برد الکترونیک آن را در معرض باد یا سشوار قرار دهید تا کاملا خشک شود.

نهایتاً نسبت به نصب برد الکترونیک اقدام نمایید.

بعد از نصب برد و اتصال سوکت ها دستگاه را به برق بزنید و در صورت لزوم پکیج را یکبار  ریست نموده.

در صورتی که بعد از کارهای فوق هنوز این ارور پابرجا بود برد الکترونیک می‌بایست تعمیر شود، برای تعمیر برد پکیج آریستون با شماره تلفن 09123046539 تماس بگیرید.

علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج آریستون

روشن شدن چراغ قرمز رنگ در پکیج آریستون مدل اجیس به معنای وجود اشکال در قسمت جرقه زن است که در صورت مشاهده این ارور اگر بلافاصله بعد از ریست دستگاه روشن نمی‌شود و این ارور ظاهر می شود احتمالا اشکال از برد الکترونیک می‌باشد که در اون صورت با شماره تلفن 09123046539 تماس بگیرید.

ولی اگر شعله روشن می‌شود و پس از مدتی چراغ قرمز روشن می‌شود نسبت به تنظیم جرقه زن و تمیز کردن آن با فرچه سیمی و سمباده اقدام نمایید، فاصله صحیح 3 تا 5 میلیمتر می‌باشد.

اگر جرقه زن عمل می‌کند ولی شعله تشکیل نمی‌شود از سالم بودن شیر کنترل گاز اطمينان حاصل نمایید.

ارور 50-60-70 و یا 60-70-80 زرد در پکیج آریستون

این ارورها به این معنا است : عدم تشکیل و یا تشخیص شعله

این بدان معناست که یا عملکرد دستگاه تا تشکیل شعله صورت نگرفته و یا شعله تشکیل شده ولی به دلیل وجود اشکال در سنسور تشخیص شعله برد الکترونیک متوجه روشن بودن شعله نشده و به همین خاطر فرمان قطع گاز را به شیر کنترل گاز صادر کرده است.

شما برای رفع این خطا بعد از باز کردن درب دستگاه و محفظه احتراق و سپس بعد از ریست دستگاه دقت کنید عملکرد دستگاه تا کجا صورت می گیرد و ارور 50-60-70 و یا 60-70-80 روشن می‌شود.

عملکرد صحیح دستگاه برای تشکیل شعله به این صورت است :

برد الکترونیک به فن فرمان روشن شدن می‌دهد سپس به شیر کنترل گاز فرمان باز کردن شعله داده و همزمان جرقه زن را نیز شروع به زدن می‌کند و شعله تشکیل می‌شود، حالا وظیفه یون لیتیوم است که با برخورد میله آن با حرارت وجود شعله را به برد الکترونیک گزارش دهد که برد الکترونیک شعله را ثابت نگهدارد.

در صورت وجود اشکال در هر قسمت از این فرآیند تشکیل و تشخیص شعله در دستگاه ارور فوق ظاهر می شود.

اگر دستگاه در تشکیل شعله مشکل دارد باید دقت کنید آیا جرقه زده نمی‌شود و یا گاز توسط شیر کنترل گاز باز نمی‌شود. برای اطمینان از این موضوع و در صورتی که درب محفظه احتراق را باز کرده‌اید پس از ریست دستگاه، بوسیله یک فندک آشپزخانه روی برنر شعله بگیرید تا اگر شیر کنترل گاز گاز را باز کرد شعله روشن شود. اگر با روشن کردن فندک هم هیچ شعله ای تشکیل نشد احتمالا شیر کنترل گاز و یا برد الکترونیک معیوب است.

اگر شعله تشکیل شده ولی پس از چند لحظه خاموش می‌شود میله یون لیتیوم را با سمباده تمیز کنید و فاصله آن را تا برنر تنظیم نموده و در نهایت شعله دستگاه را خیلی کم زیاد و یا کم کنید تا ببینید شعله ثابت می‌ماند یا خیر

در نهایت یک تعمیرکار حتما باید فشار سنج میلی بار برای تنظیم صحیح شعله کوتاه و بلند پکيج دیواری به همراه داشته باشد که در صورت لزوم نسبت به تنظیم شعله اقدام نماید.

علت روشن شدن چراغ زرد پکیج آریستون

چراغ زرد رنگ در پکیج آریستون مدل اجیس به دلیل وجود اشکال در قسمت تهویه پکیج می‌باشد که برای رفع این خطا ابتدا از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل کنید و سپس اگر دستگاه در داخل منزل نصب شده است دریچه های پلاستیکی اطراف دودکش را باز کنید تا دستگاه اکسیژن کافی جهت تشکیل شعله داشته باشد.

در صورت روشن شدن چراغ زرد در پکیج آریستون مدل اجیس از عملکرد فن و شیپوری فن و پرشر سوئیچ هوا اطمينان حاصل نمایید

در صورت لزوم فن دستگاه را بیرون آورده و شستشو دهید، به این صورت از سالم بودن شیپوری فن نیز اطمينان پیدا می‌کنید.

پرشر سوئیچ هوا را نیز با یک پرشر سوئیچ یدکی نو تعویض کرده و دستگاه را ریست کنید ببینید مشکل برطرف می‌شود یا خیر

در پکیج آریستون مدل اجیس بدون فن ترموستات دود را چک کنید (ترموستات دود را در پکیج هایی که داخل منزل نیستند و در فضای باز می‌باشند میشه یکسره کرد ولی پکیج های داخل منزل به هیچ وجه این کار را نکنید چون به شدت خطرناک است)

 

عیب‌یابی از طریق کدهای اخطار‌دهنده

پکیج آریستون

ARISTON (CLASS B/CLASS PREMIUM/GENUS PREMIUM/GENUS 36FF)

کد خطا

مفهوم کد خطا

مقدار گرمایش 1XX

01 1

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)

02 1

خطا در حسگر فشار آب

03 1

عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از C°7 در ثانیه (برای سه بار متوالی)

04 1

عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت یا برگشتNTC2 یا NTC1 بیش از C°20 در ثانیه

05 1

عدم گردش یا وجود آب: اختلال دمای رفت و برگشت بیش از C°55 در ثانیه (برای سه بار متوالی)

06 1

عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°10 کمتر از دمای برگشت (برای سه بار متوالی)

07 1

عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°30 کمتر از دمای برگشت

08 1

افت فشار آب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل

09 1

افزایش فشار سیستم به بیش از 3BAR

10 1

خطا در NTC1 (رفت گرمایش)

12 1

خطا در NTC2 (برگشت گرمایش)

14 1

خطا در حسگر بیرونی (قطع با اتصال کوتاه)

16 1

قطعی حسگر گرمایش از کف

18 1

خطا در خواندن دمای حسگر رفت یا برگشت

1 P1

عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از C°7 در ثانیه

1 P2

عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت بیش از C°55 در ثانیه

1 P3

عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°10 کمتر از دمای برگشت

1 P4

افت فشار آب مدار گرمایش: نیاز به پر کردن

مقدار آب گرم بهداشتی2XX

01 2

اشکال در NTC مصرفی

02 2

اشکال در حسگر دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی

03 2

اشکال در NTC منبع ذخیره

04 2

اشکال در حسگر کلکتور خورشیدی

05 2

اشکال در حسگر ورودی سیستم خورشیدی

07 2

گرم شدن بیش از حد کلکتور خورشیدی

08 2

پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی

09 2

گرم شدن بیش از حد منبع ذخیره

برد اصلی3XX

01 3

خطا در برد صفحه نمایش

02 3

اختلال در ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش

03 3

خطا در برد اصلی

04 3

فشار دادن دکمه RESET بیش از 5 مرتبه در 15 دقیقه

05,6,7 3

خطا در برد اصلی

تجهیزات جانبی4XX

01 4

اختلال در عملکرد مودم

06 4

اختلال در عملکرد مودم

07 4

خطا در حسگر اتاقی

احتراق و تشخیص شعله5XX

01 5

عدم وجود شعله

02 5

عدم تشخیص شعله در زمان فعال بودن شیر گاز

5P1

عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار اول)

5P2

عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار دوم)

5P3

یکنواخت نبودن شعله

5P4

سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله

ورود هوا / خروج محصولات احتراق6XX

01 6

فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)

02 6

فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)

04 6

سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پرشر سوئیچ دود

07 6

فعال باقی ماندن پرشر سوئیچ دود

6P1

تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ دود

612

عدم عملکرد پرشر سوئیچ دود در زمان روشن شدن فن

نواحی7XX

01 7

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه 2

02 7

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر برگشت حرارتی ناحیه 2

03 7

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه 3

04 7

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر برگشت حرارتی ناحیه 3

06 7

افزایش بیش از حد دما در ناحیه 2

پکیج آریستون (مدل اجیس) ARISTON (EGIS)

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما، دلیل بر وجود اشکال به شرح ذیل است:

مفهوم کد خطا

کد خطا

زردقرمز

90

80

70

60

50

40

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)

*

*

افت فشار آب مدار گرمایش

*

*

*

خرابی حسگر گرمایش مرکزی

*

*

*

خرابی حسگر آب گرم بهداشتی

*

*

*

خطای EEPROM

*

*

خطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه‌های جانبی مورد استفاده

*

*

تعداد فشار دادن دکمه RESET بیش از 5 مرتبه

*

*

*

*

*

*

خطای داخلی برد

*

*

خطا در عملکرد خودکار جرقه‌زن

*

خرابی الکترود تشخیص شعله

*

*

*

*

نقص در شعله، نبود شعله یکنواخت

*

*

*

*

 (CF)فعال شدن حسگر دود

(FF/ خطا در پرشر سوئیچ)

*

پکیج آریستون (مدل گنیاماکسی) (ARISTON (GENIA MAXI

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما، دلیل بر وجود اشکال به شرح زیر است:

مفهوم کد خطا

کد خطا

80

70

60

50

40

30

افزایش بیش از حد دما (کلید حد عمل کرده است.)

*

عدم تشکیل یا تشخیص شعله

*

*

فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی (مرحله اول روشن شدن پمپ)

*

*

فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی (مرحله دوم روشن شدن پمپ و مشعل)

*

*

نشتی مدار آب (اختلاف بین حسگرهای رفت و برگشت اصلی بیش از C°40)

*

*

*

نشتی مدار آب (اختلاف بین حسگرهای رفت و برگشت اصلی بیش از C°10)

*

باز بودن مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی

*

*

باز بودن مدار NTC اصلی آب رفت

*

*

*

باز بودن مدار NTC اصلی آب برگشت

*

*

*

مدار NTC اصلی آب برگشت«اتصال کوتاه» است.

*

*

*

تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل (مدار حسگر شعله در حین عملیات قطع می‌شود.)

*

*

خطای فیوز A 1/25 برد اصلی یا کابل ارتباطی آن

*

*

نبودن جریان هوا توسط فن (اتصال پرشر سوئیچ دود پس از گذشت یک دقیقه از صدور فرمان کار کردن فن هنوز برقرار نشده)

*

*

*

خطای پرشر سوئیچ دود

*

*

*

باز بودن مدار NTC آب گرم

*

*

*

مدار NTC اصلی آب گرم «اتصال کوتاه» است.

*

*

*

دمای بیش از حد داخل تانک (بیش از C°80)

*

*

*

*

اشکال در برقراری ارتباط بین دو برد

*

کد خطای 80 در پکیج آریستون مدل جنیا ماکسی

این خطا به معنای افزایش حرارت دستگاه و فعال شدن ترموستات حد می‌باشد و در صورتی که از باز بودن کلیه شیرهای زیر پکیج و همچنین شیرهای بالا و پایین رادیاتورها و تمیز بودن توری صافی برگشت (در زمستان) اطمينان دارید و از سالم بودن شیر موتوری مطمئن هستید سراغ پمپ سیرکولاسیون بروید و سلامت آن را بررسی کنید.

 

در مورد پکيج دیواری آریستون

پکیج های شوفاژ دیواری گازی دو مبدله EGIS PLUS تا متراژ 170 مترمربع و پکیج دیواری CLASS EVO و GENUS EVO تا زیر بنای 350 متر مربع مناسب خواهد بود.

پکيج های گازی دیواری آریستون که در مدل آنها حروف FF آمده از نوع فن دار مي باشند.فن دار بودن پکیج های فوق به معنی ارتقاء تکنولوژی طراحی و ایمنی هرچه بیشتردر بهره برد اری آنها می باشد.

کلیه پکیج های دیواری فن دار دو مبدله آریستون فوق مجهز به سیستم عیب یاب الکترونیک و سیستم ضد یخ زدگی (قابلیت نصب در فضای باز) میباشند.
قیمت کلیه پکیج های دیواری آریستون ارائه شده در گرمازا به روز بوده و تخفیف های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت ها لحاظ گردیده است . بطوریکه این قیمت ها نیز شامل بخش تضمین بهترین قیمت سایت گرمازا می باشد.(مراجعه کنید به بخش تضمین بهترین قیمت های سایت گرمازا)
هریک از انواع مدل های پکیج های دیواری آریستون  ارائه شده در این سایت که در سمت چپ جدول مشخصات فنی آنها قیمت درج شده باشد ، آن قیمت شامل تضمین بهترین قیمت بوده و اگر بجای قیمت علامت “—” درج گردیده باشد به این معنی است که آن مدل از محصول در انبار گرمازا موجود نیست.
تجهیز پکیج های فوق به خروجی دود هم مرکز و دو دریچه تامین هوای تازه در طرفین آن باعث انعطاف پذیری بیشتر این محصول جهت اجرای انواع تیپ های نصب گردیده است.
چنانچه نحوه اجرای دودکش پکیج شما بصورت حرف L باشد (یعنی بخشی از مسیر دودکش افقی اجرا شده باشد) ، و یا در صورت نصب پکیج در بالکن یا هر فضای باز دیگر،استفاده از پکیج فن دار جهت عبور آسان دود و گازهای احتراق ضروری است.
همچنین استفاده از پکیج فن دار با دودکش دو جداره (کواکسیال) که بیشتر مورد تائید است ، این امکان را فراهم می نماید که هوای مورد نیاز احتراق پکیج توسط جداره داخلی دودکش از محیط خارج آپارتمان تامین گردد و میزان اکسیژن و رطوبت هوای داخل آپارتمان کاهش نیابد.

پکیج های دو مبدله در شرایطی مورد استفاده قرار میگیرند که یا آب مورد استفاده دارای سختی ( املاح ) زیاد باشد و یا زیربنای آپارتمان بالاتر از 120 متر باشد .
پکیج دو مبدله پکیج هایی هستند که به دلیل دارابودن دو مبدل حرارتی, (یکی برای سیستم گرمایش رادیاتورها و یک مبدل برای تامین آب گرم مصرفی )جریان آب گرم در آنها پیوسته بوده که این امر باعث کاهش رسوب در مبدل و همچنین تامین آبگرم بیشتر می گردد.
پکيج های دیواري آریستون داراي 24 ماه ضمانت و 2سال خدمات پس از فروش مي باشند.
پكيج هاي شوفاژ دیواری آريستون داراي نصب رايگان توسط شرکت وارد کننده ميباشند. (هزينه لوازم، شیرآلات و اتصالات نصب ، به عهده خریدار مي باشد)
در پکيج گرمایشی دیواری آریستون، چنانچه فشار آب ورودی به دستگاه تا 0.2 بار نيز کاهش يابد سيستم گرمايش شوفاژ دستگاه به کار خود ادامه مي دهد.
طبق مبحث 17 مقررات ملی ساختمان (1390) حداقل متراژ قابل تایید برای نصب پکیج در واحد آپارتمانی (مسکونی یا اداری ) 64 متر مربع می باشد و در غیر اینصورت تعبیه دریچه تامین هوای تازه جهت احتراق مناسب در محل نصب پکیج الزامی است .

از دیگر مشخصات پکیج های دیواری آریستون می توان به موارد زیر اشاره نمود :

مدل MATIS 24 FF
پکیج گاز سوز آریستون مدل ماتیس طراحی شده برای محیط های کوچک مجهز به مبدل حرارتی دوجداره دارای منبع انبساط 8 لیتری ، مجهز به عیب یاب خودکار با روشن شدن چراغ ال ای دی می باشد.پکیج آریستون مدل ماتیس دارای سیستم قطع کن الکترونیکی در موقع وجود مانع در تخلیه دود می باشد.
این مدل قابلیت اتصال به سیتم های گرمایش از کف را دارا می باشد.
این مدل قابلیت نصب ریموت کنترل را دارا می باشد.قابلیت حفاظت در برابر یخ زدگی و سرما و قابلیت حفاظت در مقابل تشکیل رسوب و حفاظت در برابر کم آبی نیز از دیگر ویژگی های این مدل می باشد.
مدل CLAS EVO
پکیج اریستون مدل CLASS EVO با عملکرد خودکار دارای مبدل حرارتی اولیه از جنس مس مجهز به فن مادولار می باشد.نمایشگر دیجیتال روی دستگاه قابلیت نمایش کد خطا را برعهده دارد.این سری از پکیج ها مجهز به دو مبدل حرارتی مجزا دارای راندمان بالای بیش از 90% می باشد.

مدل GENUS EVO
پکیج دیواری آریستون مدل جنوس اوو مجهز به نمایشگر دیجیتال با قابلیت نمایش کد خطا دارای مبدل حرارتی از جنس مس و دارای فن مادولار و دارای مبدل بهداشتی بزرگ می باشند.
مدل EGIS PLUS
پکیج اریستون مدل EGIS PLUS  با قابلیت نصب آسان و سریع دارای نمایشگر LCD مجهز به دو مبدل حرارتی با قابلیت اتصال به سیستم خورشیدی دارای طراحی زیبا با کارکردی مطمئن ، مناسب جهت استفاده تا متراژ 170متر مربع می باشد.

درباره پکیج شوفاژ دیواری آریستون :

پکیج دیواری علاوه بر تامین آب گرم مصرفی در منزل ، آب گرم مورد نیاز برای شو فاژ ها را در زمستان فراهم می کند. استفاده از پکیج دیواری به نسبت آبگرمکن دیواری و سیستم شوفاژ  خانه مرکزی مزایای بسیاری دارد .پکیج از نظر میزان صدا بسیار کم صداتر بوده و نوسانات دمای آب در آن اصلا محسوس نیست. روشن شدن و کارکرد آن در مقایسه با آبگرمکن و شوفاژ خانه مرکزی بسیار کم صداتر است و همه مهمتر راندمان آن در مقایسه با سیستم شوفاژ خانه مرکزی بسیار بالاتر است.از دیگر مزایای استفاده از پکیج ،اشغال فضای خیلی کم در مقایسه با سیستم آبگرمکن ایستاده و سیستم شوفاژ خانه مرکزی می باشد.
پکیج شوفاژ دیواری آریستون در مدلهای ماتیس با ظرفیت 24000 ، CLAS با ظرفیت های 24000،28000،30000 و جنیوس 28000، ایگیس 24000 که دارای دو مبدل حرارتی ساخت ایتالیا جهت تامین آب گرم مصرفی و آب گرم سیستم گرمایشی بطور جداگانه می باشد. دارای محفظه احتراق بسته ، فن بوده و برای ساختمان هایی که محل نصب پکیج دیواری در بالکن در نظر گرفته شده است مناسب می باشد. (در مدلهای محفظه احتراق بسته، عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دوجداره مخصوص صورت می‌پذیرد). پکیج شوفاژ دیواری آریستون دارای سیستم حفاظت در برابر گیرپاژ پمپ، مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار، سیستم آیونایز حفاظت از شعله، سیستم ایمنی تخلیه گاز، سیستم عیب یاب الکترونیک، سیستم ضد یخ زدگی، سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش، سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش، سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه، سیستم احتراق آهسته، سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی، سیستم بای پس خودکار، سیستم تنظیم خودکار جریان گاز و سیستم هواگیری خودکار می باشد.

پکيج های دیواري آریستون داراي 24 ماه ضمانت و 2سال خدمات پس از فروش مي باشند.

کاربردها :

پکیج دیواری آریستون 24000 مدل ماتیس 24FF فن دار -دو مبدل با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا 170 مترمربع ( طبق کاتالوگ شرکت) و در مناطقی که دارای املاح زیاد آب هستند. قابلیت تامین آب گرم مصرفی دائم فوری و آب گرم سیستم گرمایشی (شوفاژ، فن کوئل، داکت اسپلیت) را بطور همزمان بدون ایجاد اختلال وسردی آب را دارا می باشد.

ویژگی ها :

نمایشگر دیجیتال چندمنظوره با قابلیت نمایش عملکرد دستگاه بصورت متن
با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی، سنسور خارجی و کنترل از راه دور
دارای پمپ و فن  مدولار هوشمند
سیستم ضد نشتی آب گرم مصرفی
دارای پورت آنالیز احتراق
منبع انبساط با ظرفیت بالا
قابلیت اتصال به سیستم گرمایش از کف
دارای کاور اتصالات هیدرولیک
سیستم عیب یاب الکترونیک
سیستم ضد یخ زدگی دمای 5- درجه سانتی گراد
سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش
سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش
قابلیت مدیریت سیستم خورشیدی
دارای سیستم حفاظتی فوق ایمنی IPX5D
سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی
سیستم بای پس خودکار
دارای شیر سه راهی برقی
سیستم هواگیری خودکار

ساخت ایتالیا

مشخصات فنی پکیج های دیواری آریستون

مدلاندازه گیری جریان آب گرم مصرفی (ΔT=25°C)(l/min)اندازه گیری جریان آب گرم مصرفی (ΔT=35°C)(l/min)دمای گرمایش مرکزی(°C)ابعاد دستگاه (cm)تامین برق
حداکثرحداقلعمقعرضطول ولتاژفرکانسوات
EGIS PLUS 24FF13.69.7853531.54074.523050103
CLASS EVO 24FF15.010.7853531.5407723050117
GENUS EVO 35FF 19.213.7822531.5407723050152
CLASS EVO 28FF 16.912.1853531.5407723050127
MATIS 24FF13.69.7853531.5407423050106

 

دانلود کاتالوگ کامل پکیج های دیواری آریستون

دفترچه راهنمای انواع شوفاژ دیواری آریستون
EGIS PLUS 24FFGENUS EVO 35FFCLAS B 30 FF
GENUS PREMIUM EVOMATIS 24FFCLAS EVO 24FF / 28FF

همه چیز در مورد پکیج دیواری
مزایای شوفاژ دیواری : 1- استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر 2- عدم نیاز به احداث موتور خانه ی مرکزی 3- امکان کنترل سیستم در داخل ساختمان

معایب دستگاه : 1- وجود سیستم حرارتی در داخل محل زندگی 2- اشغال فضایی معادل یک کابینت از حجم آشبز خانه

نحوه ی عملکرد زمستانی :

این دستگاه در فصل زمستان آبگرم مدار گرم کننده را تامین می کند . وقتی شیر آبگرم مصرفی باز شود با عبور جریان آب از سنسور فشار میکروسوِئیچ این سنسورفعال شده با ارسال فرمان به شیر سه طرفه ی برقی از طریق برد کنترل الکترونیک مدار رادیاتور ها موقتا قطع شده آب مدار گرم کننده به مبدل حرارتی ثانویه پوسته – لوله هدایت می شود . به این ترتیب آبگرم مصرفی به صورت فوری تامین می گردد . بلافاصله پس از بسته شدن شیر آبگرم مصرفی شیر سه طرفه ی برقی به طور خودکار آبگرم مدار گرم کننده را به مدار رادیاتورهدایت می کند

نحوه ی عملکرد تابستانی :

در این حالت دستگاه تنها در زمان نیاز به تامین آبگرم مصرفی به صورت خودکار روشن می شود .

هنگامی که مصرف کننده یکی از شیرهای آبگرم را باز میکند فرمان روشن شدن مشعل از طریق میکروسوئیچ سنسور فشار وبرد کنترل الکترونیک صادر شده آبگرم مصرفی با بهره گیری از مبدل حرارتی ثانویه پوسته و لوله به صورت فوری تامین می شود با بسته شدن ابگرم مصرفی بلافاصله دستگاه خاموش خواهد شد.

اجزای تشکیل دهنده ی پکیچ شوفاژ دیواری :

شیر کنترل گاز – مشعل – کلاهک تعدیل پمپ مدار گرم کننده – مبدل های حرارتی – مخزن کویل دار – منبع انبساط بسته – شیر اطمینان – شیر هواگیری خودکار – برد کنترل الکترونیک – شیر سه راهی موتوری – کلید ایمنی حرارتی – سنسور فشار – پتانسیومتر و اکوستات . است .

شیر کنترل گاز:

این وسیله از مهم ترین قطعات پکیچ است . مرکب از دوشیر مغناطیسی برای ایمنی وقطع ووصل ویک رگولاتور تنظیم فشار گاز است . عملکرد شیر کنترل گاز شامل موارد زیر است :

– قطع ووصل جریان گاز بر اساس فرمان پتانسیومتریا اکوستات انتخاب دما توسط شیر برقی .

– قطع جریان گاز در هنگام خاموش شدن پیلوت از طریق فرمان ترموکوپل توسط شیر مغناطیسی ایمنی مرتبط با آن

– قطع جریان گاز در اثر فرمان کلید ایمنی حرارتی به هنگام افزایش بیش از حد دمای اب .

– تنظیم فشار گاز ورودی به کمک رگولاتور گاز

فلوسوئیچ :

در قسمت ورودی ابسرد مصرفی شوفاژ قرار دارد این وسیله برای کنترل جریان طراحی شده واز جنس تفلون می باشد که در بالای ان یک آهنربا قرار دارد وهمچنین یک بخش الکتریکی در قسمت بالای فلوسوئیچ قرار دارد و ارتباط بین کنتاکهای رله باز می شود هنگامی که یکی از شیرهای آبگرم باز شده وآب جریان می یابد وشناور به سمت بالا حرکت کرده ودر اثر نیروی مغناطیسی آهنربای بالای شناور کنتاکها ی رله باید به یکدیگر چسبانده وجریان الکتریکی را به برد برقرار میکنند . برای جلوگیری مواد زائد وناخالصی ها به مدار آبگرم مصرفی یک فیلتر در ورودی آب سرد فلوسوئیچ قرار داده شده است .

مشعل شوفاژ دیواری :

اغلب مشعل دستگاهای گاز سوز خانگی وپکیچ از نوع اتمسفریک است زیرا از صدای کمتری بر خوردار هستند به علاوه دارای کیفیت مناسب وکارایی بالایی نیز می باشند باتوجه به ظرفیت محدود شوفاژ دیواری در آنها از این مشعل ها استفاده می شود .

شیر سه راهی موتوری :

این وسیله معمولا در دستگاهای پکییچ گازی بدون مخزن ابگرم نصب می شود و امکان استفاده از مبدل حرارتی ثانویه را برای تهیه ی ابگرم مصرفی به صورت لحظه ای فراهم میکند.

این قطعه بادریافت فرمان از برد کنترل الکترونیک جریان آب مدار گرم کننده را از مسیررادیاتورها قطع و به مسیر پوسته ی مبدل حرارتی ثانویه که از نوع پوسته ولوله می باشد برای تهیه ی آبگرم مصرفی هدایت میکند . با بسته شدن ابگرم مصرفی شیر سه سه راهی موتوری مجددا آب مدار گرم کننده را به رادیاتور هدایت میکند .

برد کنترل الکترونیک :

وظیفه ی برد کنترل دریافت پیام ارسالی از سنسور فشار وپتانسیومتر واکوستات وارسال فرمانهای لازم برای عملکرد به موقع شیر کنترل گاز و شیر سه راهی موتوری وپمپ مدار گرم کننده است .

برد های الکترونیکی به دو دسته تقسیم میشوند :

الف : برد کنترل جرقه زن : در داخل جعبه ی محفظه ی برد قرار گرفته و بر روی برد اصلی کنترل شوفاژ مونتاژ می گردد و وظیفه ی آن عمل جرقه زنی وهمچنین کنترل شعله می باشد برد به یک ترانس جرقه زن ولتاژ بالا که بر روی براکت تحتانی پشتی قرار گرفته برای دادن عمل جرقه زنی متصل میگردد .

ب: برد کنترل اصلی : برد کنترل اصلی شوفاژ در پشت صفحه ی کنترل ودر داخل محفظه ای که به همین منظور طراحی شده ( جعبه ی محفظه ی برد ) قرار میگیرد این برد کنترل با همه ی قطعات الکترونیکی والکتریکی شوفاژ برای کنترل شوفاژ برای کنترل عملکرد های مختلف دستگاه در ارتباط است .

کلید ایمنی حدالقل فشار آب :

برروی سمت راست بدنه ی پمپ قرار داده شده است و یک وسیله ی کنترل و ایمنی برای وجود اب در سیستم مدار گرمایش شوفاژ می باشد که در صورت وجود نشتی در سیستم و یا پر نشدن سیستم مدار گرمایش به اندازه ی کافی و عدم وجود فشار مناسب برای عملکرد شوفاژ دستگاه را قفل نماید و اجازه ی عملکرد به اجزای شوفاژ را نمی دهد اگر فشار آب بیش از 45% صدم بار گردد کلید وصل و اگر کمتر گردد کلید قطع میگردد .

سنسور حرارتی ( کنترل دما ) :

در مدار گرمایش بر روی خروجی مبدل حرارتی ودر روی مبدل حرارتی ودر مدار آبگرم مصرفی وبر روی لوله خروجی آبگرم مصرفی قرار دارد وظیفه ی سنسور فشار : از این وسیله به منظور تشخیص زمان بهره برداری از آبگرم م مصرفی استفاده میشود . — تغییر فشار در دو طرف دیافراگم

پتانسیومتر ( اکوستات ) :

برای تنظیم وکنترل درجه ی حرارت آب در مدار گرم کننده از اکوستات استفاده میشود .

کلید ایمنی حرارت ( کلید حرارتی محدود کننده ی دما ) :

کلید ایمنی حرارتی در بخش فوقانی مبدل پره لوله ی دستگاه نصب گردیده است در صورتی که درجه ی حرارت آب مدار گرم کننده به هر دلیل از 110 درجه ی سانتیگراد بیشتر شود این کلید فعال میشود وبا قطع جریان اصلی گاز دستگاه را خاموش مینماید لازم به ذکر است که در این حالت با گذشت حدالقل 15 دقیقه میتوان دستگاه را روشن کرد

مبدل حرارتی شوفاژ دیواری :

در کلیه ی مدل ها ی آبگرم مدارگرم کننده توسط مبدل حرارتی اولیه مسی با پوشش رنگ آلومینیوم / سیلیکون از نوع پره – لوله تامین می شود

در پکیچ دیواری از مبدل حرارتی ثانویه مسی از نوع پوسته و لوله استفاده میشود.

پمپ جریان مدار گرم کننده :

وظیفه ی پمپ به گردش در آوردن آب در مدار گرم کننده است یعنی کار این پمپ فرستادن آب از دستگاه مولد گرما به رادیاتور واتصالات آنها است – ودر قسمت برگشت مدار گرمایش قرار دارد .

وضعیت پمپ در حالت زمستانی روشن است به طوری که در این وضعیت وظیفه ی گردش آب در داخل گرمایش را بر عهده دارد … وضعیت پمپ در حالت تابستانی به صورت خودکار است .

جنس بدنه پمپ سیر کولاتور از جنس مواد کامپوزیت است .

مخزن انبساط :

وظیفه ی مخزن انبساط خنثی کردن تغییر حجم وفشار افزایش یافته آب بر اثر حرارت در مدار گرمایش می باشد .

مورد استفاده در این شوفاژ ها 8 لیتر و برای یک سیستم که حجم آبگیری آن حدود 100 لیتر است مناسب است . مخزن انبساط پکیچ شوفاژ دیواری از نوع بسته ی دیافراگمی است .

شرایط ومحل نصب :

ظرفیت حرارتی شوفاژ های دیواری و زمینی با قدرتی از 20000 تا 50000 کیلو کالری بر ساعت ساخته میشوند … آنها را مناسب برای واحد های مسکونی از 60 تا 180 متر مربع با ظرفیت های 20 تا 30 هزار کیلو کالری بر ساعت در نظر میگیرند . در محل هایی که ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد به ازء هر 600 متر ارتفاع اضافی 30 % از ظرفیت حرارتی ناشی از احتراق کاسته میشود و در نتیجه کلیه ی دستگاهای احتراقی دارای ظرفیت خروجی کمتری خواهند بود .

محلی که برای نصب شوفاژ دیواری انتخاب میشود :

– بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد . حدالقل فاصله ی عمودی 40 سانتیمتر

– حدالقل فاصله ی دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد .

– حدالقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 15 ساتی متر باشد .

– حدالقل فاصله از کف 120 سانتی متر باشد .

راهنمای نصب :

توصیه میشود قبل از نصب دستگاه طبق راهنمایی های متخصصان شرکت شستشو داده شود ( به علت گرد و غبار )

دستگاه برای مصرف گاز طبیعی با فشار 187 میلی متر ستون آب مناسب است .

برای تخلیه ی گازهای حاصل از احتراق قطر دودکش باید 15 سانتی متر و طول قسمت عمودی دودکش حدالقل 25 سانتیمتر باشد

تعمیرات پکیج آریستون در تهران توسط تیم حرفه ای

تعمیر پکیج دیواری آریستون با ضمانت 6 ماهه خدمات و گارانتی 2 ساله قطعات

نمایندگی تعمیرات پکیج آریستون در سراسر تهران

آموزش تعمیر پکیج آریستون

نمایندگی تعمیر پکیج آریستون با 10 سال سابقه تعمیرات انواع پکیج آریستون

راهنمای تعمیرات پکیج آریستون

نمایندگی تعمیرات پکیج آریستون در تهران

آموزش تعمیرات پکیج آریستون

تعمیر پکیج آریستون توسط تعمیرکار مجاز آریستون

تعمیرات تخصصی انواع برد الکترونیک پکیج اریستون

 

کد خطای پکیج های آریستون

مدار گرمایش

101— فعال شدن کلید حرارتی ( فیوز حد )

102— خطا در سنسور فشار اب

103— عدم گردش یا وجود اب : سرعت افزایش دمای رفت ntc1 بیش از 7c در ثانیه

104— عدم گردش یا وجود اب :سرعت افزایش دمای رفت و یا برگشت ntc2 یا  ntc1 بیش از c 20 در ثانیه

105— عدم گردش یا وجود اب : اختلاف دمای رفت و برگشت بیش از 55c در ثانیه

106— عدم گردش یا وجود اب : دمای رفت 10c کمتر از دمای برگشت

107— عدم گردش یا وجود اب : دمای رفت 30 c کمتر از دمای برگشت

108— افت فشار اب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل موجود

109— افزایش فشار سیستم به بیش از 3 بار

110 — خطا در ntc رفت گرمایش

112— خطا در ntc برگشت گرمایش

114— خطا در سنسور بیرونی ( قطع یا اتصال کوتاه )

116— قطعی سنسور گرمایش از کف

118— خطا در خواندن دمای سنسور رفت یا برگشت

1p1— عدم گردش یا وجود اب : سرعت افزایش دمای رفت ntc1 بیش از 7  c  در ثانیه

1p2— عدم گردش یا وجود اب : اختلاف دمای رفت و برگشت شوفازبیش از 55c در ثانیه

1p3— عدم گردش یا وجود اب : دمای رفت 10c  کمتر از دمای برگشت

1p4— افت اب مدار گرمایش : نیاز به پر کردن

مدار ابگرم بهداشتی

201— اشکال در ntc مصرفی

202— اشکال در سنسور دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی

203— اشکال در ntc منبع ذخیره

204— اشکال در سنسور کلکتور خورشیدی

205— اشکال در سنسور ورودی سیستم خورشیدی

207— گرم شدن بیش از حد کلکتور خورشیدی

208— پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی

209— گرم شدن بیش از حد منبع ذخیره

برد اصلی

301— خطا در برد صفحه نمایش

302— اختلال در ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش

303— خطا در برد اصلی

304— فشار دادن دکمه ریست بیش از 5 مرتبه در 15 دقیقه

305.6.7— خطا در برد اصلی

تجهیزات جانبی

401— اختلال در عملکرد مودم

406— اختلال در عملکرد مودم

407— خطا در سنسور اتاقی

احتراق و تشخیص شعله

501—عدم وجود شعله

502— عدم تشخیص شعله در زمان فعال بودن شیذر گاز

5p1— عدم موفقیت در تشکیل شعله ( با اول )

5p2— عدم موفقیت در تشکیل شعله ( با ر دوم)

5p3— یکنواخت نبودن شعله

5p4— سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله

ورود هوا / خروج محصولات احتراق

601— فعال شدن ترمستات دود ( در نوع محفظه احتراق باز )

602— فعال شدن ترمستات دود

604— سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پرشر سوییچ دود

607— فعال باقی ماندن پرشر سوییچ دود

6p1 —  تاخیردر بسته شدن پرشر سوییچ دود

612 — عدم عملکرد پرشر سوییچ دود در زمان روشن شدن فن

701—- باز یا اتصال کوتاه شدن سنسورذ رفت حرارتی ناحیه 2

702— باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه 2

703— باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه 3

704— باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه 3

706— افزایش بیش از حد دما در ناحیه 2

فروش کلیه قطعات پکیج دیواری آریستون اورجینال {ایتالیایی} به قیمت واردکننده زیر قیمت شرکت

قطعات پکیج آریستون با گارانتی 2 ساله عرضه میشود

مشکل روشن نشدن مجدد پکیج آریستون
مشکل 1 : اگر شیر آب گرم  ظرفشویی را باز کنیم و پکیج دیواری روشن نشد و با باز کردن شیر آب گرم حمام  روشن شد به احتمال زیاد شیر ظرفشویی دچار گرفتگی است که با بررسی و رفع آن مشکل حل خواهد شد.

مشکل 2 : پکیج دیواری آریستون مدل های قدیمی روشن میشود و مشکلی از لحاظ کارکرد ندارد فقط بعضی وقت ها در روشن شدن مجدد (چه در حالت گرمایشی و چه مصرفی) چراغ ریست قرمز می شود و روشن نمی شود وبرای روشن شدن مجدد باید دکمه ریست را باید زد.

راه حل : مشکل را در قسمت دودکش،فن و شیرگاز باید بررسی کرد. هوای ورودی  و خروجی جهت احتراق دارد که باید بررسی شود که می تواند از کم بودن فضای داخلی اتاق که برای احتراق از اکسیژن آن استفاده می شود باشد یا در گرفتگی دودکشی که جهت هوای مورد نیاز احتراق نصب گردیده است.
عیب: مدار گرمایشی فعال است آمار رادیاتور گرمای مناسبی ندارند.

که دلیل آن می تواند هر یک از موارد زیر باشد:

– وجود هوا در مدار گرمایش

– نیمه باز بودن شیرهای مدار گرمایش پکیج دیواری

– اشکال در شیرگاز و مدولار آن

– ایراد در سوپاپ بای پس

– NTC سیستم گرمایش

– پمپ سیرکولاتور دستگاه دارای ایراد می باشد

– رسوب گرفتن مبدل دستگاه

– ایراد داشتن شیر سه راهه

– لوله کشی مدار گرمایش بطور نامناسب انجام شده است

– احتمال برعکس بسته شدن لوله رفت وبرگشت سیستم گرمایش

– خرابی پتانسیومتر مدار گرمایش

– برد دستگاه

– انتخاب نادرست توان دستگاه نسبت به بار گرمایشی برای ساختمان
مشکلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت عدم گرمایش مناسب در آب گرمایشی در تعمیر پکیج دیواری می باشد:

این ایراد با شرط برقرار و مناسب بودن آب گرم مصرفی و تک مبدل بودن دستگاه بررسی می شود.ما در این شرایط به وجود آمده چند حالت احتمالی را بررسی می کنیم.

این مشکل می تواند از پکیج یا در خارج پکیج(سیستم لوله کشی و رادیاتور ها) باشد.در پکیج می تواند گرفتگی پمپ، مبدل و یا باي پس و نیز ترمیستور آب گرمایشی باشد و در بیرون پکیج نیز احتمال گرفتگی در سیستم لوله کشی و یا در فیلتر آب باشد.که هر کدام از ايرادها بستگی به شرایط، در اولویت قرار می گیرند تا به نتیجه برسیم.که اولویت گذاری مهم بوده و نیازمند دانش و تجربه کافی می باشد.


پکیج های دیواری آریستون و برخی از مزایای آنها :

1- مدل اجیس EGIS

کارآمد،اقتصادی،کارکرد آسان

پر فروش ترین مدل

2- مدل کلاس CLAS

دارای سیستم عیب یاب هوشمند داخلی، سیستم ذخیره انرژی Auto

3-مدل جنوس GENUS

طراحی بسیار زیبا و ابعاد خیلی کوچک و دارای کلیه قابلیت های مورد نیاز یک پکیج ایده آل ولی قیمت کمی گران

Auto،Info و comfort

دارای شیر پرکن اتوماتیک

نمایندگی مجاز آریستون ایتالیا ، پکیج شوفاژ آریستون ایتالیا
Ariston itali
کلیه خدمات نصب ، سرویس و تعمیر پکیج دیواری آریستون ایتالیا
خدمات مجاز تهران
فروش مرکزی پکیج شوفاژ آریستون با تخفیف
قابل توجه انبوه سازان ، بساز بفروش ها ، هتل ها ، مجتمع ساز ها ، مسکن مهر و …

فروش پکیج شوفاژ آریستون با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر ایران بزرگ

توضیحات :

1- قطعات پکیج گرمایشی گاز سوز دیواری فن دار آریستون دارای 18 ماه گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش توسط شرکت گرماآفرین میباشد .
2- پکیج گرمایشی آریستون دارای نصب رایگان توسط موسسه فنی حرارتی و برودتی نگین صنعت پایتخت میباشد. (هزینه حمل و نقل ، لوازم ، شیرآلات و اتصالات نصب ، به عهده خریدار می باشد)
3- در پکیج گرمایشی آریستون چنانچه فشار آب ورودی به دستگاه تا s0.2 بار نیز کاهش یابد سیستم گرمایش شوفاژ دستگاه به کار خود ادامه می دهد.

راهنمای خرید پکيج دیواری آریستون

پکیج های شوفاژ دیواری گازی دو مبدله EGIS PLUS تا متراژ 170 مترمربع و پکیج دیواری CLASS EVO و GENUS EVO تا زیر بنای 350 متر مربع مناسب خواهد بود.

پکيج های گازی دیواری آریستون که در مدل آنها حروف FF آمده از نوع فن دار مي باشند.فن دار بودن پکیج های فوق به معنی ارتقاء تکنولوژی طراحی و ایمنی هرچه بیشتردر بهره برد اری آنها می باشد.

کلیه پکیج های دیواری فن دار دو مبدله آریستون فوق مجهز به سیستم عیب یاب الکترونیک و سیستم ضد یخ زدگی (قابلیت نصب در فضای باز) میباشند.
قیمت کلیه پکیج های دیواری آریستون ارائه شده در دماتجهیز به روز بوده و تخفیف های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت ها لحاظ گردیده است . بطوریکه این قیمت ها نیز شامل بخش تضمین بهترین قیمت سایت دماتجهیز می باشد.(مراجعه کنید به بخش تضمین بهترین قیمت های سایت دماتجهیز)
هریک از انواع مدل های پکیج های دیواری آریستون  ارائه شده در این سایت که در سمت چپ جدول مشخصات فنی آنها قیمت درج شده باشد ، آن قیمت شامل تضمین بهترین قیمت بوده و اگر بجای قیمت علامت “—” درج گردیده باشد به این معنی است که آن مدل از محصول در انبار دماتجهیز موجود نیست.
تجهیز پکیج های فوق به خروجی دود هم مرکز و دو دریچه تامین هوای تازه در طرفین آن باعث انعطاف پذیری بیشتر این محصول جهت اجرای انواع تیپ های نصب گردیده است.
چنانچه نحوه اجرای دودکش پکیج شما بصورت حرف L باشد (یعنی بخشی از مسیر دودکش افقی اجرا شده باشد) ، و یا در صورت نصب پکیج در بالکن یا هر فضای باز دیگر،استفاده از پکیج فن دار جهت عبور آسان دود و گازهای احتراق ضروری است.
همچنین استفاده از پکیج فن دار با دودکش دو جداره (کواکسیال) که بیشتر مورد تائید است ، این امکان را فراهم می نماید که هوای مورد نیاز احتراق پکیج توسط جداره داخلی دودکش از محیط خارج آپارتمان تامین گردد و میزان اکسیژن و رطوبت هوای داخل آپارتمان کاهش نیابد.

پکیج های دو مبدله در شرایطی مورد استفاده قرار میگیرند که یا آب مورد استفاده دارای سختی ( املاح ) زیاد باشد و یا زیربنای آپارتمان بالاتر از 120 متر باشد .
پکیج دو مبدله پکیج هایی هستند که به دلیل دارابودن دو مبدل حرارتی, (یکی برای سیستم گرمایش رادیاتورها و یک مبدل برای تامین آب گرم مصرفی )جریان آب گرم در آنها پیوسته بوده که این امر باعث کاهش رسوب در مبدل و همچنین تامین آبگرم بیشتر می گردد.
پکيج های دیواري آریستون داراي 24 ماه ضمانت و 2سال خدمات پس از فروش مي باشند.
پكيج هاي شوفاژ دیواری آريستون داراي نصب رايگان توسط شرکت وارد کننده ميباشند. (هزينه لوازم، شیرآلات و اتصالات نصب ، به عهده خریدار مي باشد)
در پکيج گرمایشی دیواری آریستون، چنانچه فشار آب ورودی به دستگاه تا 0.2 بار نيز کاهش يابد سيستم گرمايش شوفاژ دستگاه به کار خود ادامه مي دهد.
طبق مبحث 17 مقررات ملی ساختمان (1390) حداقل متراژ قابل تایید برای نصب پکیج در واحد آپارتمانی (مسکونی یا اداری ) 64 متر مربع می باشد و در غیر اینصورت تعبیه دریچه تامین هوای تازه جهت احتراق مناسب در محل نصب پکیج الزامی است .

از دیگر مشخصات پکیج های دیواری آریستون می توان به موارد زیر اشاره نمود :

مدل MATIS 24 FF
پکیج گاز سوز آریستون مدل ماتیس طراحی شده برای محیط های کوچک مجهز به مبدل حرارتی دوجداره دارای منبع انبساط 8 لیتری ، مجهز به عیب یاب خودکار با روشن شدن چراغ ال ای دی می باشد.پکیج آریستون مدل ماتیس دارای سیستم قطع کن الکترونیکی در موقع وجود مانع در تخلیه دود می باشد.
این مدل قابلیت اتصال به سیتم های گرمایش از کف را دارا می باشد.
این مدل قابلیت نصب ریموت کنترل را دارا می باشد.قابلیت حفاظت در برابر یخ زدگی و سرما و قابلیت حفاظت در مقابل تشکیل رسوب و حفاظت در برابر کم آبی نیز از دیگر ویژگی های این مدل می باشد.
مدل CLAS EVO
پکیج اریستون مدل CLASS EVO با عملکرد خودکار دارای مبدل حرارتی اولیه از جنس مس مجهز به فن مادولار می باشد.نمایشگر دیجیتال روی دستگاه قابلیت نمایش کد خطا را برعهده دارد.این سری از پکیج ها مجهز به دو مبدل حرارتی مجزا دارای راندمان بالای بیش از 90% می باشد.

مدل GENUS EVO
پکیج دیواری آریستون مدل جنوس اوو مجهز به نمایشگر دیجیتال با قابلیت نمایش کد خطا دارای مبدل حرارتی از جنس مس و دارای فن مادولار و دارای مبدل بهداشتی بزرگ می باشند.
مدل EGIS PLUS
پکیج اریستون مدل EGIS PLUS  با قابلیت نصب آسان و سریع دارای نمایشگر LCD مجهز به دو مبدل حرارتی با قابلیت اتصال به سیستم خورشیدی دارای طراحی زیبا با کارکردی مطمئن ، مناسب جهت استفاده تا متراژ 170متر مربع می باشد.

نکات پس از خرید پکيج دیواری آریستون

پس از خرید ، جهت استفاده از خدمات نصب رایگان و گارانتی پکیج دیواری اریستون با شماره تلفن های خدمات مجاز درج شده  بر روی کارتن دستگاه تماس حاصل فرمائید.( لطفاً،  قبل از حضور نماینده خدمات پس از فروش مجاز، از باز نمودن درب کارتن دستگاه خودداری فرمائید(
با توجه به هد ( فشار) پمپ سیرکولاتور کوچک تعبیه شده در انواع پکیج های شوفاژ دیواری ، بطور کلی حداکثر طول لوله کشی از پکیج دیواری تا محل آخرین رادیاتور شوفاژ بیشتر از 35 متر نباشد .
بطور کلی سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی پکیج های گرمایشی , تنها زمانی فعال می شود که اولا پکیج به برق متصل باشد و ثانیا فشار آب داخل پکیج حداقل یک اتمسفر باشد و ثالثا پکیج به گاز شهری متصل باشد , ولی در هر حال بهترین گزینه عدم نصب پکیج در محل هایی است که امکان یخ زدگی آب در زمستان وجود نداشته باشد.

021-88314410

021-22171477

 

 

منبع 1  منبع 2

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *