کد خطای پکیج اس جی پی

کد خطای پکیج اس جی پی

معرفی پکیج دیواری چگالشی اس جی پی SGP

کدهای خطای پکیج دیواری اس جی پی SGP

مدل دیجیتال

کد خطا A

شرح خطا:  آبگرم مصرفی بیش از 120 دقیقه فعال است .

در پکيج دیواری اس جی پی در صورتی که آب مصرفی به مدت طولانی یکسره باز باشد یعنی حدود 120 دقیقه دستگاه به صورت اتوماتیک ارور داده و فعالیتش متوقف می‌شود، این یکی از مزایای این دستگاه هست در زمانی که کاربر به صورت اتفاقی شیر آبگرم را باز گذاشته است و محل را ترک کرده که پکيج یکسره کار نمیکنه

کد خطا C

شرح خطا:  گرمایش فعال است . سنسور مدار گرمایش چک شود

کد خطا D

شرح خطا:  آبگرم مصرفی فعال است . سنسور آب مصرفی چک شود

کد خطا E

شرح خطا:  خطای دستگاه .

کد خطا F

شرح خطا:  هوا گیری اوتومات به مدت 2 دقیقه .

کد خطا FILL

شرح خطا:  کمبود فشار آب مدار .فشار بار پکيج را از طریق شیر پرکن روی 1/5 بار تنظیم کنید

کد خطا LP

شرح خطا:  دستگاه قفل شده است ( ریست شود ) .

کد خطا O

شرح خطا:  عدم وجود تقاضا . در صورتی که به مدت طولانی هیچ تقاضایی از دستگاه نشود مثل باز شدن آب و یا عدم تنظیم دمای شوفاژ دستگاه به صورت اتوماتیک ارور داده و فعالیتش متوقف می‌شود، برای شروع کار کافیست ریست کنید

کد خطا P

شرح خطا:  پیشگیری از انجماد فعال است . در این حالت پمپ پکيج یکسره روشن است و در فاصله زمانی مشخص برد کنترل شعله را به مدت چند ثانیه روشن می‌کند تا از یخ زدگی جلوگیری شود

کاتالوگ پکیج دیواری اس جی پی

دانلود

 

کدخطا شرح قفل شدگی کنترل های لازم راه حل ها
L01 پس از سه مرتبه جرقه زدن دستگاه به حالت ریست درآمده موارد زیر را به طور دقیق بررسی کنید1-فشار ورودی گاز 2-جرقه های روی الکترودهای جرقه زنی 3-فشار صحیح هوای احتراق4-ورودی برقVac30به شیر گاز5-المنست الکتریکی دو کویل شیر گاز88//0kohmو59/6kohm

 

 

اگر مشعل در انتهای تلاش جرقه زنی روشن و خاموش شد اطمینان حاصل کنید که جریان یونیزاسیون در یک مقدار بزرگتر از 60 تنطیم شده است

اگر فشار ورودی گاز نادرست باشد.ضروری است که از دستگاه به طرف بالا دست جریان حرکت شود تا فشارورودی گاز را به حالت صحیح بازگردانیم،اگر فشار هوای احتراق نادرست باشد.ضروری است که هر اقدام مناسب در رابطه با(سیستم تعویض هوا) به منظور رفع موانع احتمالی در کار انجام شود،اگرجریان ورودی به شیر گاز

.Vac230

نباشد ضروری است مقدار که مدار کنترل الکترونیکی تعویض شود.اگر المنت الکتریکی شیرگاز88/0

Kohmو59/6kohm

نباشد ضروری است که این شیر تعویض شود .اگر جریان یونیزاسیون از60 بزرگتر نباشد ضروری است که سطحco₂بررسی شود کنید و اگر لازم باشد آن تعویض کنید درستی سیمهای مدارهای الکتریکی جریان یونیزاسیون را بررسی کنید.

L02 شعله سه مرتبه تشکیل و قطع شده است چک کردن یون لیتیوم و یقین پیدا کنید که جریان یونیزاسییون در یک مقدار بزرگتر از 60تنظیم شده است اگر جریان یونیزاسسیون از60 بزرگتر نباشد ضروری استکه سطح CO₂بررسی شود و مقدار این جریان تغییر داده شود الکترود یونیزاسسیون را یررسی کنید و اگر لازم باشد آن را تعویض کنید درستی سیمهای مدارهای الکتریکی جزیان یونیزاسیون را بررسی کنید
L03 افزایش دمای پکیج بیشتر از C°95 کار کردن پمپ پکيج را تست کرده و از باز بودن مسیر مدار گرمایش اطمینان حاصل کنید در صورت اطمینان کامل از باز بودن مدار گرمایش و شیرهای رفت و برگشت و همچنین عملکرد صحیح پمپ دستگاه ترموستات حد را چک کنید
L04 رله فرمان شیر گاز  احتمالا برد معیوب است مدار کنترل الکترونیکی را تعویض کنید
L05 ارت دستگاه ضعیف می‌باشد اتصال ارت از دستگاه به زمين را چک کنید اگر اتصال زمین دستگاه برقرار باشد، مدار کنترل الکترونیکی را تعویض کنید
L06 دمای حسگر گاز دودکش بالاتر از C°110میباشد یقین کنید که المنت الکتریکی این حسگر با نمودار ارائه شده در دستورالعمل مطابقت دارد یازده عملکرد دستگاه را بررسی کنید عدد آن باید بیشتر از 96 درصد باشد اگر این حسگر با مقادیر صحیح مطابقت ندارد،آن را تعویض کنید اگر یازده عملکرد دستگاه از96درصد کمتر باشدو پارامترهای عملکرد صحیح باشند لازم است که مبدل اولیه تغییر داده شود ویک فیلتر در لوله برگشت گرمایش تعبیه شود
L07 مدار الکتریکی حسگر دمای گاز دودکش قطع شده است یقین کنید کع المنت الکتریکی این حسگر با نمودار ارائه شده در دستورالعمل مطابقت دارد اگر دمای این حسگر با مقادیر صحیح مطابقت ندارد،آن را تعویض کنید
L17 اختلاف دما بینNTC1وNTC6 یقین کنیدکه المنت الکتریکی این دو حسگر با نمودار ارائه شده دردستورالعمل مطابقت دارد اگر دمای یکی از این حسگرهایا هر دو صحیح نباشد ضروری است که آن ها تعویض کنید
L18 خطای برنامه ریزی   مدار کنترل الکترونیکی را تعویض کنید
L19 شیرگاز:شعله برای 10ثانیه پس از بسته شدن این شیر حس شده است   شیر گاز را تعویض کنید
L20 شیرگاز:بیش از باز کردن این شیر،شعله حس شده است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.