کد خطای پکیج ایرفل


در این مطلب قصد داریم کد خطای پکیج ایرفل مدل دیجیتال را خدمتتان ارائه بدیم.

کد خطای پکیج دیواری ایرفل مدل دیجیتال

کد خطا A0

شرح خطا: پکیج ترکیبی هنگام راه اندازی.

کد خطا A5

شرح خطا: پکیج ترکیبی هنگام راه اندازی.

کد خطا AF

شرح خطا: نقص در پرشر هوا.

کد خطا BC

شرح خطا: نقص در احتراق پکیج – عدم وجود گاز. عدم تشکیل و یا تشخیص شعله

کد خطا DB

شرح خطا: نقص در NTC آبگرم.

کد خطا G1

شرح خطا: نرسیدن برق به سیم پیچ تنظیم شیر گاز.

کد خطا HB

شرح خطا: نقص NTC گرمایش.

کد خطا HL

شرح خطا: نقص در ترموستات حد.

کد خطا LP

شرح خطا: کمبود فشار آب.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.