کد خطا و تعمیر پکیج بایماک

کد خطای پکیج بایماک

5/5 - (1 امتیاز)
کد خطاشرح خطاتوضیحات
کد خطای A01 پکیج بایماکخطای سیستم جرقه زنیترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گازآنرا نیز کنترل نمایید.

ممکنه برد کنترل نیز معیوب باشد . ابتدا از باز بودن گاز ورودی اطمینان پیدا کنید و دقت کنید ببینید جرقه درست روی برنر خورده و همچنین از کثسف نبودن سر الکترود چینی جرقه مطمئن شوید

کد خطای A03 پکیج بایماکمشکل در فعال شدن ترموستات حدترموستات حد را چک نمایید. در اصل این خطا به معنای فعال شدن ترموستات 105 درجه است و این ترموستات به این دلایل فعال میشود : جام بودن و یا سوختن پمپ سیرکولاسیون – بسته بودن شیرهای زیر پکیج و یا شیرهای رادیاتورها – کثیف بودن توری صافی برگشت
کد خطای E01 پکیج بایماکخطای سیستم جرقه زنیترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گاز آنرا نیز کنترل نمایید.
کد خطای E02 پکیج بایماکخطای آتش غیر واقعی
خطا در ترموستات حد
دستگاه را ریست نمایید اگر دستگاه مدل ECO 4 بود موارد فوق را چک نمایید پمپ را چک نمایید،مبدل اصلی رسوب و یا گرفتگی دارد،فیلتر برگشت دستگاه پر شده است،ترموستات حد مشکل دارد،پکیج روی ماکزیمم قرار دارد. احتمال بسته بودن شیرهای رفت و برگشت زیر پکیج . و یا بسته بودن رادیاتورها – گیرپاژ بودن پمپ سیرکولاسیون
کد خطای E03 پکیج بایماکگرم شدن بیش از حد سنسور
تخلیه دود
اگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود مشکل تخلیه دود است.سنسور دود و دودکش و یا دیفرانشیل و کابلهای آنرا را کنترل نمایید . دودکش را جدا کنید و ریست کنید اگر مشکل حل شد مسیر خروجی دودکش را بازدید کنید. در نهایت اگر سنسور دود زیاد اذیت کرد و پکیج در بالکن و فضای باز نصب بود میتونید آن را یکسره کنید (البته حتما دقت کنید در پکیج های داخل آپارتمان به هیچ عنوان این کار را نکنید
کد خطای E04 پکیج بایماکمشکل کلید فشار هوا یا پرشر سوئیچ هوادیفرانشیل و سوکتهای آن همچنین فن دستگاه را کنترل نمایید. پرشر سویچ هوا را چک کنید. شیپوری فن را چک کنید. ابتدا اقدام به دو شیلنگ کردن پرشر هوا نموده و در صورت عدم رفع مشکل پرشر را تعویض نمایید
کد خطای E05 پکیج بایماکمشکل کلید فشار هوا
خطا در سنسور شوفاژ
اگر ۳۰ ثانیه پس از شروع کار فن دیفرانشیل وصل نشود این کد خطا بروز داده میشود و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور شوفاژ و سوکتهای آنرا چک نمایید در نهایت برد را تعویض نمایید.
کد خطای E06 پکیج بایماکمشکل کلید فشار هوا
خطا در سنسور آبگرم مصرفی
دیفرانشیل و کابلهای آنرا چک نمایید و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور آبگرم مصرفی و سوکت های آنرا چک نمایید درنهایت برد را تعویض نمایید.
کد خطای E07 پکیج بایماککابل ترموستات دودکشاین مشکل زمانی که در گروه کابل ها عدم اتصال باشد بوجود می آیند. کابل ها و فیش های اتصال را با دقت چک کنید
کد خطای E08 پکیج بایماکبرد الکترونیکیاگر دمای خواسته شده با دمای ارائه شده در دستگاه متفاوت باشد به منزله خطا در برد است. عملکرد برد پکیج را بوسیله مقایسه دمای پکیج با دمای تنظیم شده بررسی کنید. در صورت اختلاف دمای زیاد احتمالا پتانسیومتر برد معیوب شده است
کد خطای E09 پکیج بایماکشیر کنترل گازاگر کنترلر گاز به فرمان برد عکس العمل نشان ندهد بوجود می آید. شیر کنترل گاز را چک کنید. از باز بودن گاز ورودی ساختمان اطمينان پیدا کرده و همچنین فشار گاز را چک کنید (در مواردی به خاطر معیوب شدن کنتر گاز فشار گاز به شدت کم می‌شود و چون این کم شدن فشار گاز در اجاق گاز زیاد مشخص نیست به همین جهت شما متوجه تقلیل فشار گاز نخواهید شد. بوبین شیر کنترل گاز را چک کنید. (با اتصال برق و کردن یک پیچ گوشتی داخل بوبین متوجه سلامت این قطعه خواهید شد)
کد خطای E10 پکیج بایماکخطا در سیستم کنترل فشار بارافت فشار آب در سیستم،بوسیله شیر پر کن فشار آب را بالا ببرید .سنسور فشار را از دستگاه جدا نموده و از گرفته نبودن آن اطمینان حاصل نمایید،سوکتهای سنسور فشار را چک نمایید اگر مشکل بر طرف نشد در نهایت آنرا تعویض نمایید. در صورت بالا نرفتن فشار بار در ساعات پایانی شب این کار را امتحان کنید. دقت کنید اگر نانومتر پکیج فشار 1/5 بار را نشان می‌داد ولی دستگاه ارور کمبود فشار میداد احتمالا سیم مانومتر رسوب گرفته که باید باز شده و تمیز شود. در صورتی که به هیچ عنوان حتی ذره ای فشار بار پکیج بالا نمیرفت احتمالا سوراخ های داخل شیر پرکن رسوب گرفته که باید بعد از باز نمودن شیر پرکن با یک سیم مفتول اقدام به باز نمودن مسیر آب کنید
کد خطای E02 پکیج بایماکبرد الکترونیکیدر هنگام بار گذاری اطلاعات برد خطا بوجود آمده است. پکیج را ریست کنید. اگر مشکل برطرف نشده دو شاخه برق را بکشید بعد از چند دقیقه متصل کنید.
E21برد الکترونیکییکی از اتصالات روی برد دچار مشکل شده است. فیش های متصل به برد کنترل را یک به یک بررسی کنید. برد الکترونیک را از نظر ظاهری و سیاه شدن و یا باد کردن خازنی و یا هر مورد مشکوکی بازرسی نمایید
کد خطای E25 پکیج بایماکپمپ گیر پاژ کرده و یا سوخته استپمپ دستگاه را کنترل نمایید و از باز بودن مسیرها مطمئن شوید. دقت کنید کلیه شیرهایی که زیر پکیج قرار گرفته است باید باز باشند (دسته همه شیرها باید موازی با شیر باشد نه عمود بر شیر) شیرهای رادیاتورها را نیز چک کنید باز باشند هم شیر بالا (رفت) و هم شیر پایین (برگشت) از جابجا نبودن شیلنگ های رفت و برگشت اطمينان پیدا کنید، بدین منظور بدنه و شیرهای رادیاتورها را لمس کنید اگر متوجه شدید رادیاتور از شیر پایین داره گرم میشه یعنی شیلنگ ها بلعکس میباشد. در نهایت توری صافی برگشت را نیز چک کنید تمیز باشد. شیرهای رفت و برگشت نیمه باز نباشه
E26گرم شدن بیش از حداگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد. نزدیک بودن رادیاتور به پکیج باعث بروز این خطا می‌شود. دمای پکیج روی ماکزیمم قرار دارد. مدار گرمایش پکیج و رادیاتورها رسوب گرفته است و دمای دستگاه بالا می‌رود
کد خطای E35 پکیج بایماکشیر کنترل گازترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید واز باز بودن شیر گاز و تنظیم بودن آن نیز اطمینان یابید. چینی جرقه زن و فاصله آن با برنر را چک کنید تا بین 3 تا 5 میلیمتر باشد و اطراف میله و برنر سولفاته نکرده باشد
کد خطای E80 پکیج بایماککنترل دوره ایی دستگاه و سرویس سالیانهزمان سرویس دوره ایی دستگاه فرا رسیده است. پکیج رسوب گرفته و نیاز به سرویس دوره ای دارد. سرویس سالیانه شامل :شستشوی مبدل حرارتی و سرویس و روغن کاری پمپ و فن می‌باشد و علاوه بر آن پروانه فن شستشو داده شود. شعله کوتاه و بلند پکیج می‌بایست تنظیم شود. عملکرد سنسورهای دستگاه چک شود. فیلتر پلی فسفات و مغناطیسی و صافی برگشت و محافظ برق حتما پس از سرویس نصب شود. مسیر رادیاتورها را کامل شستشو داده و یک محلول پروتکتور داخل سیستم تزریق کرده تا راندمان دستگاه افزایش پیدا کند.
کد خطای E82 پکیج بایماکفشار گاز- کابل های برقفشار مینیمم گاز را روی ۲ میلی بار تنظیم نمایید- کابل های برق را چک نمایید. با دستگاه فشار سنج میلی بار فشار گاز ورودی و خروجی را چک کرده
کد خطای E97 پکیج بایماکمشکل ولتاژ برقیبرق ورودی دستگاه را چک نمایید. دقت کنید دوشاخه برق برق 220 ولت داشته باشد. یک سیم از پکیج به لوله گاز به منظور ارت متصل کنید.
کد خطای E98 پکیج بایماکبرد الکترونیکبرد و سوکتهای آنرا چک نمایید. برد الکترونیک را از لحاظ ظاهری و سیاه شدن و یا باد کردن خازن چک کنید. دقت کنید سیم ها از سوکت های برد خارج نشده باشد
کد خطای E99 پکیج بایماکبرد الکترونیکیبرد و سوکتهای آنرا چک نمایید. مثل ارور E98 انجام دهید
کد خطای F02 پکیج بایماکخطای شعله غیر واقعیاگر قبل از باز شدن شیر گاز برد الکترونیکی سیگنال جرقه زنی را دریافت نماید این کد خطا نمایان می‌شود. برای رفع مشکل یک بار برق دستگاه را کشیده و دوباره وصل کنید
کد خطای F13 پکیج بایماکقفل شدن پکیجپس از چند بار ریست کردن و حل نشدن مشکل ،پکیج قفل میشود برای رهایی از این حالت سیم برق را کشیده دوباره به برق بزنید.
کد خطای F22 پکیج بایماکولتاژ پاییناگر ولتاژ برق به کمتر از ۱۷۰ درجه برسد پکیج کد مورد نظر را نشان میدهد و به محض بالا رفتن ولتاژ دوباره شروع به کار میکند.
کد خطای F23 پکیج بایماکدیفرانسیل _ پرشر سوئیچ هوااگر فن دستگاه خاموش باشد ولی دیفرانشیل هنوز وصل باشد کد مورد نظر به تصویر می آید. مشابه خطای E04 میباشد. خرابی پرشر هوا
کد خطای F25 پکیج بایماکبرد الکترونیکیدر حافظه کارت الکترونیکی خطایی موجود است. پکیج را ریست کنید و یک بار دو شاخه برق را کشیده و مجدد وصل کنید. در صورت عدم رفع مشکل برد کنترل باید تعویض شود
کد خطای F31 پکیج بایماکگرمایش شوفاژ NTCسنسور رفت شوفاژ NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰C ,- 5C +) تشخیص دهد بوجود می آید. سنسور ان تی سی شوفاژ را با یک سنسور نو جایگزین کنید و تست کنید
کد خطای F32 پکیج بایماکسنسور هوای بیرون _ ترموستات اتاقیسنسور محیطی اتصال کوتاه دهد یا مشکل داشته باشد بوجود می آید. ترموستات اتاقی مشکل پیدا کرده و یا اتصال آن از روی برد کنترل قطع شده است.
کد خطای F33 پکیج بایماکآبگرم مصرفی NTCسنسور آبگرم مصرفی NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰C ,- 5C +) را تشخیص دهد بوجود می آید. سنسور مدار مصرفی را با یک سنسور نو تعویض کرده و مجدد تست کنید.
کد خطای F37 پکیج بایماکفشار آب پایین _ کمبود فشار باراگر فشار آب کمتر از ۰٫۴ بار باشد این مشکل بوجود می آید. با افزایش فشار مشکل حل خواهد شد. از طریق شیر پرکن که در زیر پکیج قرار گرفته و برای مشاهده آن باید خم شوید و چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت فشار بار را تا 1/5 بار بالا ببرید و دستگاه را ریست کنید.
کد خطای F40 پکیج بایماکپرشر سوییچ فشار _ سنسور فشار بارتغییرات پارامتر پرشرسوییچ فشار مشکل دارد. فشار بار را چک کنید که کمتر از نیم بار نباشد
کد خطای F47 پکیج بایماکپرشر سوییچ فشار _ سنسور فشارتغییرات پارامتر پرشرسوییچ فشار مشکل دارد. فشار بار پکیج را چک کنید کمتر از نیم بار نباشه
کد خطای F59 پکیج بایماکبوبین تنظیمات شیر گازبوبین کنترلر گاز و یا کابل متصل به آن مشکل دارد. شیر گاز ورودی به پکیج بسته است و یا بوبین 220 شیر کنترل گاز سوخته است و در نهایت شیر کنترل گاز معیوب میباشد
تعمیر پکیج بایماک
نمایندگی تعمیرات پکیج بایماک 09123046539 

 

تعمیر پکیج بایماک در تهران

تعمیر پکیج بایماک در تهران در حال حاضر توسط شرکت پکیجکار انجام می‌شود، این شرکت در واقع معتبرترین مرکز تعمیرات پکیج بایماک در تهران میباشد، داشتن تجربه کافی و تعمیرکاران با تجربه و استفاده از قطعات اورجینال و دارا بودن نمایندگی تعمیرات پکیج بایماک دلایل خوبی است برای اینکه اگر ساکن پایتخت میباشید و از پکیج های دیواری بایماک استفاده میکنید فقط از خدمات شرکت پکیجکار استفاده کنید.

نمایندگی تعمیرات پکیج بایماک در تهران

اگر به دنبال نمایندگی تعمیرات پکیج بایماک در تهران هستید با یکی از شماره تلفن های شعبات شرکت پکیجکار تماس بگیرید، مطمئن ترین خدمات پکیج بایماک را در شهر تهران از شرکت پکیجکار خواهید گرفت.

شرکت پکیجکار نمایندگی مجاز تعمیر پکیج بایماک در تهران میباشد که سرویس دهی به مصرف کنندگان انواع پکیج بایماک را در شهر تهران به عهده دارد.

تعمیر پکیج بایماک فقط با پکیج کار
تعمیر پکیج بایماک فقط با پکیج کار

چرا اهمیت دارد تعمیر پکیج بایماک را به نمایندگی بسپارید؟

 • نمایندگی زیر نظر تولید کننده و وارد کننده فعالیت دارد
 • دستمزد تعمیر پکیج بایماک را طبق تعرفه می‌گیرد
 • از قطعات اورجینال استفاده می‌کند
 • امکان پیگیری و شکایت از تعمیرکار وجود دارد
 • مهمترین دلیل این است که نمایندگی تعمیرات پکیج بایماک با این دستگاه آشنایی کامل دارد

عواقب تعمیر پکیج بایماک توسط افراد متفرقه :

معمولا در صورتی که تعمیرکار تعمیر پکیج بایماک را بلد نباشد بهانه های زیر را می‌آورد، بهتر است آگاه باشید :

 • پکیج قابل تعمیر نیست و بهتره تعویض کنید و یه پکیج ایرانی بگیرید
 • قطعاتش نیست و الان فلان قطعه را میخواد که پیدا نمیشه
 • برد پکیج خراب شده و پکیج ارزش تعمیر ندارد
 • پکیج خودتون رو برمیدارم و یه پکیج ایرانی نصب میکنم و فلان قدر میگیرم
 • دندان خراب را بکن بنداز دور وگرنه هر روز اذیتت میکنه
 • … و هزار حُقه و ترفند و دروغ برای اینکه شما را از پکیج بایماک مایوس کنند و ذهن شما را از موضوع اصلی که بلد نبودن تعمیر این دستگاه منحرف کنند

واقعا برخی از تعمیرکاران انقدر گوش بر هستند که حتی می‌خواهند از پکیجی که بلد نیستند تعمیرش کنند هم پولی به جیب بزنند

 توصیه ما به شما این است که از ابتدا سراغ این تعمیرکاران نروید و تعمیر پکیج بایماک را فقط به افراد باتجربه و کاربلد بسپارید

09123046539

شرکت پکیج کار با کادری مجرب بزرگترین و معتبرترین نمایندگی تعمیر پکیج بایماک در شهر تهران آماده سرویس دهی به کلیه مشترکین محصولات بایماک ترکیه می‌باشد

دانلود کاتالوگ پکیج بایماک ترکیه

در این قسمت از مطلب تعمیر پکیج بایماک قصد داریم کاتالوگ پکیج بایماک را ارائه بدیم که امیدوارم براتون مفید واقع شود :

دانلود کاتالوگ pdf

catalogue kombi bymak turk pdf

پکیج دیواری بایماک ترکیه

منبع

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *