کد خطای پکیج بوش

کد خطا دلیل خطا راه حل
A7 خرابی حسگر دمای آب گرم مصرفی یااشکال درNTCمصرفی حسگر دما و کابل از نظر قطعی یا اتصال کوتاه بررسی شوند ، در صورت لزوم تعویض شوند
Ad حسگر دمای ذخیره شده تشخیص داده نمی شود حسگر دما در منبع آب گرم و کابل برق را بررسی و در صورت لزون تعویض کنید
C1 دور فن بسیار پایین است ولتاژ شبکه را بررسی کنید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

C4 اگر فن خاموش باشد ، کنتاکت های آب باز نمی شود سوئیچ فشار هوا و سیم کشی آن و نیز شلنگ های ارتباطی را بررسی کنید
C6 کنتاکتهای بسته نمی شود کابل فن را به همراه دو شاخه و فن بررسی کنید ، در صورت لزوم آنرا تعویض کنید

سوئیچ فشار هوا و دودکش را بررسی کنید

C7 فن کار نمی کند کابل فن را به همراه دو شاخه و فن بررسی کنید ، در صورت لزوم آنرا تعویض کنید
CE فشار سیستم بسیار پایین است دوباره آب پر کنید
d7 شیر گاز خراب است کابل برق شیر گاز را بررسی کنید

شیر کنترل گاز را بررسی کرده و درصورت لزوم تعویض کنید

E2 حسگر دمای جریان رفت خراب است حسگر دما و کابل برق از نظر قطعی یا اتصال کوتاه بررسی شوند ، درصورت لزوم تعویض شوند
E9 ترموستات حد عمل کرده است ترموستات حد وکابل برق آن را از نظر قطعی بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

بررسی فشار کاری سیستم گرمایش

حسگر محدودکننده دما را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

شروع به کار پمپ را بررسی و در صورت لزوم پمپ را تعویض کنید

فیوز را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

دستگاه هواگیری شود

بدنه حرارتی را از قسمت آبی بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

EA شعله ای وجود ندارد رسانای محافظ را از نظر اتصال موثر بررسی کنید

بررسی کنید ، شیر گاز باز شده باشد

فشار اتصال گاز را بررسی و در صورت لزوم تصحیح کنید

اتصال شبکه را بررسی کنید

الکترودها با کابل را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

تنظیمات گاز را بررسی و در صورت لزوم تصحیح کنید

در گاز طبیعی ، محافظ جریان گاز بیرونی را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

در حالت کارکرد وابسته به دمای محیط ، تهویه فضا یا دریچه های تهویه را بررسی کنید

مبدل حرارتی را تمیز کنید

شیر کنترل گاز را بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض کنید

اگرچه مشعل خاموش است ، اما نشانگر شعله وجود دارد الکترود ها را از نظر جرم گرفتگی بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

صفحه مدار را از لحاظ رطوبت بررسی و در صورت لزوم خشک کنید

FA پس از بستن گاز : شعله همچنان وجود دارد شیر کنترل گاز را بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض کنید

الکترودها و کابل برق را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

Fd (دکمه ریست اشتباها زیادی فشار داده شده است. (بیش از 30 ثانیه دکمهرا برای 3 ثانیه فشار دهید
P نوع دستگاه مشخص نیست نوع دستگاه را تنظیم کنید
II پارامتر فن تنظیم نیست پارامتر فن را تنظیم کنید

ایراداتی که روی نمایشگر نشان داده نمی شوند شامل موارد زیر می باشد

شماره ایرادات دستگاه راه حل
1 صدای جریان آب دور موتور پمپ گرمایش را از طریق جعبه برق پمپ به درستی تنظیم کنید
2 گرم شدن زیادی طول می کشد دور موتور پمپ گرمایش را از طریق جعبه برق پمپ به درستی تنظیم کنید
3 سطح آلایندگی مناسب نیست ، مقدار منوکسید کربن بسیار بالاست نوع گاز را بررسی کنید

فشار اتصال گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم تطبیق دهید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

تنظیمات گاز را بررسی و در صورت لزوم پیچ گاز را تعویض کنید

4 جرقه زدن خیلی سخت ، خیلی بد است نوع گاز را بررسی کنید

فشار اتصال گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم تطبیق دهید

اتصال شبکه را بررسی کنید

الکترود ها با کابل را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

سیستم گاز خروجی را بررسی کنید ، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید

تنظیمات گاز را بررسی و در صورت لزوم پیچ گاز را تعویض کنید

در گاز طبیعی ، محافظ جریان گاز بیرونی را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

مشعل را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

5 دمای خروجی آب گرم مصرفی حاصل نمی شود نوع دستگاه و نوع گاز را بررسی کنید

توربین را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

6 حسگر دمای جریان رفت خراب است رفع انسدادپمپ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *