کد خطای پکیج بیاسی

مدل:  Ronnova

کد خطا —

شرح خطا:  پکیج در حالت آماده به کار است و سیستم ضد یخ زدگی فعال است .

کد خطا E01

شرح خطا: گاز قطع است یا عدم ایجاد شعله .

کد خطا E02

شرح خطا: خرابی سنسور ntc حرارتی .

کد خطا E03

شرح خطا: قفل شدن دستگاه – دستگاه کاملا چک شود .

کد خطا E04

شرح خطا: خطای حداقل فشار آب سیستم یا عدم چرخش پمپ .

کد خطا E05

شرح خطا: خطای سنسور دود یا گرفتگی در دودکش یا خرابی کنکتور فن .

کد خطا E06

شرح خطا: خرابی سنسور NTC رفت شوفاژ .

کد خطا E07

شرح خطا: خرابی سنسور NTC آب مصرفی .

کد خطا E08

شرح خطا: خرابی سنسور بیرونی .

کد خطا E09

شرح خطا: خرابی سنسور دود – خرابی پروب اگر موجود باشد .

کد خطا E10

شرح خطا: خطای فرمان سنسور بیرونی .

کد خطا E11

شرح خطا: خطای شعله اضافی .

کد خطا E12

شرح خطا: خرابی سنسور NTC برگشت شوفاژ .

پکیج بیاسی مدل :  Ronnova قسمت 2

کد خطا E13

شرح خطا: ضریب K بالاتر  از 40 اگر NTC برگشت موجود باشد .

کد خطا E14

شرح خطا: سیرکولاسیون وجود ندارد دما بش از 105 درجه – سیرکولاسیون وجود ندارد افزایش بیش از 6.5 K/S .

کد خطا E19

شرح خطا: خرابی سنسور NTC ورودی آب مصرفی .

کد خطا E20

شرح خطا: خرابی شیر گاز و مسیر ورودی گاز .

کد خطا E21

شرح خطا: خرابی شیر گاز و مسیر ورودی گاز .

کد خطا E22

شرح خطا: خرابی شیر گاز و مسیر ورودی گاز .

کد خطا E23

شرح خطا: خرابی شیر گاز و مسیر ورودی گاز .

کد خطا E24

شرح خطا: خطای غیر نرمال بود سوخت برای روشن شدن دستگاه .

کد خطا E25

شرح خطا: خطای غیر نرمال بود سوخت برای کارکرد.

کد خطا E69

شرح خطا: اشکال در سیم کشی قطع شدن مدار فشار .

کد خطا E99

شرح خطا: نصب کیت کامل انجام نشده .

کد خطا L01

شرح خطا: انتقال حرارت بخوبی انجام نمی شود – مبدل اصلی به فرعی .

کد خطا PO35

شرح خطا: پمپ در حالت Post Circulation است – و درجه حرارت در حالت چشمک زن po است .

کد خطا b09

شرح خطا: فشار دستگاه پایین است .

کد خطا bp15

شرح خطا: پکیج در حالت ضد یخ زدگی و درجه حرارتی در حالت چشمک زن bp است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.