کدهای خطای پکیج بوتان

کد خطای پکیج بوتان

همانطور که میدانید مرحله اول از یادگیری آموزش تعمیر پکیج بوتان آشنایی با کد خطای پکیج بوتان یا به عبارتی ارور پکیج بوتان میباشد . ما کلیه خطاهای پکیج دیواری بوتان را در ادامه آورده ایم .

کد خطای پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

کد خطا مفهوم کد خطا و عیب یابی پکیج
۱۰AL عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر)
۱۱AL روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
۲۰AL قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
۲۱AL خرابی سنسور روی مشعل
۲۲AL قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
۲۲AL قطع ارتباط مجموعه سیم با برد
۳۰AL وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (پس از ۱دقیقه
۳۱AL وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (تا ۱دقیقه )
۴۰AL افت فشار آب (پس از ۱دقیقه)
۴۱AL افت فشار آب (تا ۱دقیقه )
۴۲AL خرابی یا قطعی ترانس دیوسر
۵۹-۵۱AL خرابی برد
۶۰AL قطعی NTCآبگرم مصرفی
۷۱AL قطعی NTCمدار گرمایش
۷۷AL قطعی NTCگرمایش از کف
۵۰AL روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
۰J خرابی برد کنترل و برد نمایشگر
۱J قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (پس از ۱دقیقه )

کد خطای پکیج بوتان مدل CALDA RIELLO”

کد خطا مفهوم کد خطا و عیب یابی پکیج
قرمز چشمک زن قطعی در NTCها
قرمز ثابت عملکرد یا قطعی کلید حرارتی یا ترموستات دود
قرمز و زرد اشکال در کلید حداقل فشار آب

کد خطای پکج بوتان مدل CV424

کد خطا مفهوم کد خطا و عیب یابی پکیج
E1 عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از ۳مرتبه جرقه زنی
E2 قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
E3 اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از ۲دقیقه )
E4 خطای مدولاتور شیر گاز
E5 قطعی NTCمدار گرمایش
E6 قطعی NTCآبگرم مصرفی
E7 وصل بودن پرشر دود قبل از روشن شدن شعله
E8 اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
E9 رسیدن دمای گرمایش به بالای ۹۵ c
E13 اشکال نرم افزاری برد
E15 اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (تا ۲دقیقه )
E17 قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
E25 یخ زدن مبدل اصلی
E27 اشکال در کلید حداقل فشار آب
E29 اشکال در برق رسانی به شیر گاز
E99 عدم تشخیص فن دار بودن یا بدون فن

کد خطای پکیج بوتان کد خطای پکیج بوتان کالدا ونزیا

کد خطای پکیج بوتان روما

کد خطا مفهوم کد خطا و عیب یابی پکیج
A01 نشانه روشن شدن مشعل
A02 مشکل کلید حرارتی
A03 ایرادات در پرشر دود، ترموستات دود، مجموعه فن
A04 مشکل کلید حداقل فشار آب
A06 مشکل NTC مصرفی
A07 مشکل NTC گرمایشی
A11 نشانه عملکرد حسگر قبل فرمان برد، انفجاری روشن شدن
ADJ معرف تنظیم الکتریکی حداقل، حداکثر مدار گرمایش

کد خطای پکیج بوتان مدل CALDA RIELLO

قرمز ثابت:

  • ثابت قطعی: خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی یا ترموستات ایمنی دود
  • ثابت بعد از ۳ثانیه :عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از ۲یا ۳مرتبه جرقه زنی اتصالی حسگر


قرمز چشمک زن:

  • ۰ / ۱ثانیه: قطعی NTCمدار گرمایش و آبگرم مصرفی
  • ۰ / ۵ثانیه : قطعی پتانسیومتر (مصرفی ۵۰و گرمایش ) ۷۰
  • ۱ثانیه : روشن نشدن مشعل (بین ۲یا ۳سیکل جرقه زنی)
  • ۲ثانیه: اشکال در کلید حداقل فشار آب یا فیوز ۲آمپر

کد خطای پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

کد خطا مفهوم کد خطا
۱ عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر)
۲ قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی روی مبدل
۳ قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
۴+قرمز و زرد اشکال در کلید حداقل فشار آب
۵ مشکل ارتباطی ریموت کنترل اتاق با دستگاه
۶ قطعی NTCآبگرم مصرفی
۷ قطعی NTCآبگرم گرمایش

کد خطای پپکیج بوتان بنسره

* با افت فشار آب مدار گرمایش به کمتر از ۰٫۵ بار به مدت ۱ دقیقه کد ۴۱ و پس از آن کد ۴۰ ظاهر می‌گردد.

** کدهای ۵۱ تا ۵۹ هرکدام مربوط به خرابی یکی از مدارهای برد کنترل است که در هر صورت برد تعویض می‌شود.

وبلاگ تعمیرات بوتان

کد خطای پکیج بوتان مدل پرلا

کد خطا مفهوم کد خطا و عیب یابی پکیج
E01 عدم تشکیل شعله
E02 قطعی یا خرابی کلید حرارتی
E03 ایرادات پرشر دود، مجموعه فن، ترموستات دود
E04 عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش
E06 قطعی NTCآبگرم مصرفی
E07 قطعی NTCگرمایش
E11 حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیر گاز
ADJ تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس فقط جهت اعزام تعمیرکار